Af Lars Damgaard, DF Sorø

Som i mange andre tilfælde vildleder og manipulerer Bo Mouritzen i sit læserbrev af 26. oktober sine læsere. Bo skriver blandt andet, at ”alle fra DF til Enhedslisten” stod bag en fortolkning, der ligger op til et paradigmeskifte på udlændingeområdet i Sorø kommune. Intet kunne være mere forkert.

Hvis man ulejliger med til at læse netop den sag fra kommunalbestyrelsesmødet d. 13. oktober, kan man læse at der er tale om præcis det modsatte. I forlængelse af et forslag fra Ø om flere flygtninge, som Bo i øvrigt selv endte med at stemme imod, blev konklusionen følgende: ”En enig Kommunalbestyrelse ønsker ikke at fremsende en opfordring til ministeren med det foreslåede indhold”.

”Fejlfortolkningen” skyldes måske et forsøg på i dette tilfælde også at vildlede sine egne vælgere.

I DF forsøger vi ikke at vildlede nogle; vores holdning er som altid klar. Da vi desværre ikke har ressourcer til at hjælpe alle, skal vi først og fremmest prioritere ressourcer til vores nære, og til dem der har det svært. Vi vil ikke som Ø og B spare på vores skoler, dagtilbud, ældrepleje, handicappede eller andre, for at vi kan få ressourcer til flere flygtninge.