Handicapkonference på DFDS Oslobåden

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland planlægger og inviterer i samarbejde med DH (Danske Handicaporganisationer i Sorø) til en anderledes konference på DFDS Oslobåden Pearl Seaways 

fra lørdag den 25. maj kl. 14 til mandag den 27. maj 2013 kl. 10 (inkl. turen til Oslo)

Fokus på konferencen vil være på tre områder:
1) Hvor er vores velfærd på vej hen, og hvad skal der tages hensyn til i den proces med FNs Handicapkonvention i hånden?
2) Den aktuelle, vanskelige og meget personlige situation for mange medborgere med handicap og deres familie og netværk drøftes. Herunder emnet om samarbejdet mellem borger, den professionelle verden og den frivillige indsats.
3) Lad os – borgere, frivillige, offentlige og private – sammen drøfte disse og andre vigtige emner. Lad os forsøge – på to dages hyggeligt samvær på Oslobåden til og fra Oslo – sammen at udforme nogle visioner og håb for handicapområdet i det samfund, som er midt i en forandringsproces.

Det er vigtigt for os, at der i forbindelse med konferencen slås på den store værdi, det har at være sammen både socialt og fagligt i flere dage. Dette gør konferencen anderledes. Den annonceres bredt, da vi vil være sikre på, at relevante personer fra mange lag af samfundet, herunder borgere med handicap, deres netværk, fagfolk fra mange grene, politikere og embedsmænd samt almindelige borgere med interesse for problematikkerne, får mulighed for at deltage på konferencen/turen.

Chefkonsulent Signe Højsteen fra DH (Danske Handicaporganisationer) holder før afrejsen et foredrag om Handicapkonventionen, og Jesper Thomsen fortæller en beretning fra det frivillige arbejde med hjerneskadede, en smuk fortælling med dybde og som giver meget stof til eftertanke. Og så har vi en foredragsholder/tovholder (og stand-up comedian) med på hele turen. Jesper Nossell hedder han.

Jeg skriver til dig, fordi vi skal have budskabet om denne konference ud så bredt som muligt til så mange forskellige netværker som muligt. Så jeg håber, at du vil sprede ordet overalt.

Jeg vedlægger programmet for turen, og du og alle i dit netværk er naturligvis meget velkommen til at melde jer til turen. Det ville glæde os at se dig/jer.

Hvis du har spørgsmål eller, må du endelig ringe til Dan fra vores bestyrelse (da jeg er på arbejde i hverdagen) eller skrive, og jeg glæder mig meget til at høre fra dig.

Med de venligste hilsen

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

dfds