PRESSEMEDDELELSE

Vækst gennem udvikling er overskriften på den budgetaftale for 2014 (2015-17) som netop er indgået af S og SF i Sorø Kommune. Der afsættes et tocifret millionbeløb til byudvikling i Stenlille, Ruds Vedby og Dianalund.

Erhvervsudvikling og forbedring af rammevilkårene for erhvervslivet står højt på listen. Blandt andet afsættes midler til etablering af en rundkørsel i krydset Kalundborgvej/Elmebjergvej, så byggeriet kan gå i gang, lige så snart staten er klar med deres andel af projektet.

Byggesagsbehandlingen styrkes så sagsbehandlingstiden kan nedbringes, og endelig styrkes den del af jobcentrets virke der handler om at skaffe virksomhederne de medarbejdere de har brug for.

– Vi kender alle sammen talemåden om at når det blæser, så er der nogen der bygger vindmøller, mens andre bygger læhegn. Man kan kalde budgetaftalen en ”vindmølleaftale” fordi vi fortsætter ud ad udviklingssporet og tror på at vejen til vækst og velfærd går gennem udvikling. Vi skal handle os ud af krisen, ikke trække dynen op over hovedet og vente på det går over, siger borgmester Ivan Hansen.

Millioner til Stenlille, Ruds Vedby og Dianalund
Arbejdet med en helhedsplan for Stenlille er godt i gang, og der afsættes yderligere 8,1 mio. til at realisere nogle af de mange ideer som er kommet frem i dialogen med borgerne. Det betyder at den kommunale del af helhedsplanen nu er fuldt finansieret med i alt 9,6 mio. kroner.

I 2014 skal der udvikles en helhedsplan for Ruds Vedby, ligeledes i tæt samspil med lokale kræfter. Der afsættes yderligere 5,5 mio. til det indledende arbejde med helhedsplanen, så der på nuværende tidspunkt er afsat i alt 6,8 mio. kroner til Ruds Vedby. Året efter bliver det Dianalunds tur. Her afsættes der yderligere 4 mio. til helhedsplanen, så det totale beløb indtil videre er på 5,3 mio. kroner.

– Helhedsplanerne giver mulighed for at arbejde struktureret og dybdegående med udviklingen i byerne, og først og fremmest giver de mulighed for at få borgerne aktivt med på banen. Vi tror på at det er en god måde at udvikle vores bysamfund, så de forsat udgør en god ramme om menneskers liv og et attraktivt sted at bosætte sig, siger Ivan Hansen.

Skolereform og skolebyggeri
Folkeskolereformen er et paradigmeskifte som stiller massive nye krav til både ledere og lærere i folkeskolen. For at give skolerne mulighed for at komme godt fra start med skolereformen, øges skolernes budgetter med 14,4 mio. kroner som blandt andet skal gå til kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere.

– I Sorø Kommune er vi så heldige at de store investeringer i it og digitalisering af folkeskolen som er en del af reformen, allerede er indført i Sorø Kommune, ligesom midlerne allerede er afsat i de kommende års budgetter. Det betyder at de midler der afsættes nu, kan bruges på de andre dele af reformen, siger Poul Hangler, gruppeformand for SF.

Den helt store post på anlægsbudgettet er fortsat Frederiksberg Skole, hvor der allerede er afsat 117,5 mio. kroner. Når gymnastiksalen på den nuværende skole rives ned, bliver der brug for flere omklædningsrum i tilknytning til hallen, og det er der afsat 3,2 mio. i budgetaftalen til.

Nye kommunale bygningsopgaver
Der er lys forude for de nedslidte kommunale bygninger – og nye arbejdsopgaver på vej for håndværksvirksomhederne, idet vedligeholdelsesbudgetterne øges med 9,5 mio. kroner.

Aktiv velfærd
Udviklingen af den kommunale velfærd er fortsat i fokus. Projekt ”Aktiv hele livet” er et eksempel på hvordan vi indenfor Ældreplejen er lykkedes med et paradigmeskifte hvor forebyggelse og hjælp til selvhjælp er i fokus og hvor tværfaglighed og helhedstænkning har ført til øget trivsel og livskvalitet for borgerne, samtidig med at budgetterne er blevet overholdt.

Nøglen til fremtidens velfærd er at se det som en aktiv velfærd hvor alle parter – borgere, brugere af kommunale velfærdsydelser, civilsamfundet og den kommunale organisation – har en aktiv rolle at spille. Sammen udvikler vi velfærden ud fra et helhedsorienteret perspektiv og med fokus på borgernes aktive involvering i egen livskvalitet.

Vi skal lære af de bedste
Der er indlagt besparelser på 50 mio. som skal findes ved gennem tværkommunale samarbejder og målrettede analyser at lære af de kommuner som løser udvalgte velfærdsopgaver mest effektivt. De konkrete anbefalinger som udspringer af dette arbejde, vil skulle behandles politisk.

Budgetaftalens hovedpunkter
Her investeres:
Erhvervsudvikling, herunder rundkørsel ved Kalundborgvej/Elmebjergvej (3,8 mio.)
Helhedsplaner og byudvikling (17,6 mio. – hvilket bringer det samlede beløb afsat til helhedsplaner op på 21,6 mio. kroner)
Folkeskolen (14,4 mio. til skolereform)
Bygningsvedligeholdelse (9,5 mio. – hvilket bringer det samlede beløb afsat til vedligeholdelse op på 21 mio. kroner)

Sådan skaffes pengene:
Uændret skat
Besparelser på 6 mio. på administrationen gennem effektivisering, innovation og digitalisering.
Effektivisering af Vej og Park og etablering af ny vejgård
Besparelser på 44 mio. skal findes gennem analyser og tværkommunal best practice på udvalgte velfærdsområder.