Søgade i Sorø stammer tilbage fra byens grundlæggelse. Gaden, der går fra Torvet ned til Sorø sø ses på kort fra 1660.

Søgade har aldrig heddet andet end Søgade, men dens forlængelse fra Søndergade mod Sorø sø kaldtes i 1740 for Hachsens Stræde efter købmand Mogens Hachsen, der boede i Søgade 9. Han var dengang én af Sorøs rigeste mænd.

Søgade starter bag Frederik VII på Torvet