Sorø Brandvæsen vil i slutningen af oktober afprøve alle Sorøs brandhaner. Derfor kan der muligvis være rust i vandet, som kan medføre, at tøjet bliver misfarvet under vask.

Den 25.-27. oktober 2010 afprøves alle brandhaner i Sorø og Pedersborg.

Den 28.-29. oktober 2010 kommer turen til Frederiksberg samt det åbne land i gl. Sorø Kommune.

Sorø Brandvæsen har to brandstationer. Brandstationen i Sorø er kommunal og beskæftiger seks fuldtidsansatte og ca. 20 deltidsbrandfolk. Brandstationen i Ruds Vedby er udliciteret til Falck og beskæftiger ca. 20 deltidsbrandfolk.