I april bliver der lejlighed til at betragte Sorøs gamle rådhus indefra. Der arrangeres en restaureringsrundvisning torsdag den 28. april 2011 kl. 16.30.

Arkitekt Hans Scheving vil fortælle om den igangværende restaurering. Der opstår en del udfordringer, når en 130 år gammel, fredet, bygning skal restaureres, så den kan fungere som en moderne arbejdsplads.

Sorø Rådhus, Tinghus og Arresthus blev bygget i 1880, tegnet af arkitekten Frederik Vilhelm Tvede. Huset er et mønstereksempel på et historicistisk råd- og tinghus fra den sidste halvdel af 1800-tallet.

Deltagelse koster 100 kr. Tilmelding på turistkontoret.

Skulle nogle være i tvivl, ligger Sorø gamle rådhus på Torvet 2.

Sorøs gamle rådhus