Sorø Kommune og Vejdirektoratet samarbejder om at skabe en ny rundkørsel ved Elmebjergvej. Rundkørslen skal give bedre adgang til industriområdet Pedersborg og bedre trafikafvikling på Elmebjergvej/Kalundborgvej.

Vejdirektoratet forventer at sende anlægsopgavens i udbud umiddelbart efter jul. Det vil betyde, at selve anlægsarbejdet kan påbegyndes til foråret. Den foreløbige tidsplan er, at entreprenøren går i gang i marts 2017, og at rundkørslen forventes færdig i oktober 2017. Sådan lyder det i en skrivelse fra Vejdirektoratet til Sorø Kommune.

Den eksisterende vejadgang til erhvervsområdet vil være åben i hele udførelsesperioden, indtil rundkørslen
er færdig. Der vil dog være enkelte arbejder, hvor det bliver nødvendigt at opsætte signalregulering
på Elmebjergvej og lukke Kalundborgvej. Disse arbejder vil blive udført om aftenen og om natten, hvor den trafikale belastning ikke er så stor.

Læs mere om projektet her:
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejprojekter/rundkoerselsoroe/Sider/default.aspx