Sorø Jobcenter er det bedste i region Sjælland og Hovedstaden til at få ledige i arbejde. Det viser den seneste analyse fra Beskæftigelsesregion Hovedstanden og Sjælland.

Samtidig er Sorø Jobcenter et af de få jobcentre, der reducerer antallet af borgere på sygedagpenge.

Formand for arbejdsmarkedsudvalget i Sorø, Vagn Guldborg, mener, at succesen skyldes hurtig udrykning. Ved kommunesammenlægningen blev der lagt en langsigtet politisk strategi, hvor der blev lagt stor vægt på at få borgerne ud af sygeforløb og kontanthjælp gennem en tidlig indsats.