Røde Kors Sorø gav i 2021 mere end 210.000 kr. til sociale aktiviteter lokalt i kommunen udover 225.000 kr. til tre venskabsprojekter i Myanmar, Zimbabwe og Malawi.

Blandt de lokale aktiviteter kan nævnes, at 99 familier fik julehjælp på 800 kr.
240 børn fik gavekort på 200 kr., mens 13 børn og syv unge fik tilskud til en uges sommerlejr.

Røde Kors er således ikke kun en international, humanitær nødhjælpsorganisation. Røde Kors er også i høj grad en aktiv, social medspiller i lokalsamfundet.

Og det er en position, organisation ønsker at udvikle i fremtiden med nye aktiviteter i samarbejde med kommunen. Det er bl.a. et initiativ kaldet Familievenner med tilbud om hjælp til sårbare familier. På idéstadiet er tillige planer om en øget indsats til gavn for børn og unge.

Det fortalte lokalformand Niels Mortensen, da han tirsdag aflagde beretning på foreningens generalforsamling.
Her rettede han også en stor tak til de mange frivillige, der er drivkraften bag en velfungerende forening. Det er dem, der skaber resultaterne, som økonomisk har rod i de to butikker, tøjbutik og møbelbutik.

Begge steder er der travlt. Interessen for genbrug vokser, og begge butikker har brug for flere frivillige. Interesserede kan henvende sig i butikkerne.

Årets resultat blev et overskud på ca. én mio. kr. i 2021, selv om der sidste år blev købt både ny varebil, der er fuldt afskrevet, samt gennemført modernisering af både tøjbutikken i Storgade og møbelbutikken på Industrivej.
Et tilfredsstillende resultat, også set i forhold til tvangslukningen grundet corona i januar og februar, konstaterede formanden.

Inge Christiansen blev nyvalgt til bestyrelsen, hvor hun afløser Lucas Flengmark.

Generalforsamlingen blev indledt med en kort mindetale over afdøde Anni Brøndum, som gennem flere år ydede en stor indsats både som frivillig og som bestyrelsesmedlem i både Røde Kors og Røde Kors Hjemmet.

”Vi har mistet et meget venligt og meget flittigt menneske, som vi alle satte stor pris på”, sagde formanden.

Foto: ABW