Den 85. Sorø Regatta sætter Sorø på landkortet 30. juni og 1. juli – kig forbi.
Hele RoDanmark kommer til den 85. Sorø Regatta undtagen den danske ro-elite, som skal udnytte den sparsomme tid til de sidste træningsforberedelser til deltagelse i de forestående Olympiske Lege i august. Roere, trænere og pårørende vil præge bybilledet nogle dage før regattaen og hen over weekenden 30. juni – 1. – 2. juli. Anmeldelsesfristen er 20. juni kl. 12.00 – men med det elektroniske system kan Regattaen løbende følge med i tilmeldingerne i lørdagens 37 løb og søndagens 56 løb – fordelt på aldersklasser fra 10 år og til 80 år og forskellige bådtyper. Lørdagens første finale roes kl. 13.30. Søndag begynder finalerne allerede kl. 9.30. Spændende opløb og medaljeoverrækkelser kan følges på ”Skjolden”.

Der er stor efterspørgsel på overnatning og spisemuligheder
Regattaen modtager løbende henvendelser fra mange ”nordiske roere” om indkvartering og spisning på Ankerhus, Sorø Gymnastikefterskole, skoler og Sorø Kultur- og Fritidscenter samt campingpladsen. Fra Norge har roere fra Bærum, Christiania, Ormsund, Tønsberg, Sandefjord og fra længst mod nord Aalesund meldt sig på banen. Aalesund medbringer ikke egne både på den 2 dages rejse – værtsklubben Sorø vil sammen med andre danske klubber være behjælpelig med at skaffe de ønskede både til Aalesunds unge roere. Fra Sverige er roere fra henholdsvis Halmstad og Öresjö fast del-tagere i Sorø Regattaen – traditionen tro plejer flere svenske roklubber at deltage med deres roere.

Det kræver store muskler og vedholdenhed at få roanlægget ud på Sorø sø
Rigtig mange frivillige medarbejdere fra bl.a. Holbæk, Køge, Næstved, Stevns og Sorø arbejder på at få anlæg på sø og på land klar til Sorø Regattaen. Lørdag den 16. juni fra kl. 8.00 gælder det baneudlægning af 16 km. wire, hvorpå der sættes bolde for hver 20 meter. Der ligger 6 baner fra Bøgholm til Skjolden, hvor de er fastgjort for foden af Kongebroen. Herefter skal startbroen: starterpiger og –drengenes arbejdsplads ved Bøgholm på plads sammen med starttårn til starteren.

Mandag den 25. kommer ud- og indgangsbroerne ved ”Carlsens Plæne” på plads. Fredag før regattaen kommer dommertårn med målfaciliteter, kommunikation mv på plads på ”Skjolden”, Regattaen har et fint samarbejde med Stiftelsen Sorø Akademi og Sorø Kommune og de øvrige søklubber og bådfarten omkring den årligt tilbagevendende Sorø Regatta.

Når det hele er slut, gentager medarbejderne processen i omvendt rækkefølge og får anlægget tilbage fra søen og taget installationer på land ned og pakket det hele sammen igen. Til næste sommer går vi samme vej!

Roerne ankommer til Sorø Regattaen
Allerede fra onsdag den 27. juni venter vi de store bådtrailere. Vi har et fint samarbejde med beboerne på tilkørselsvejene Frederiksvej, Molbechs Alle og Kongebrovej, som er flinke til at parkere deres biler og små trailere inde på egen grund, så adgangsvejene er fri, så adgangsvejene er fri til tilkørsel af toiletvogn, bådtrailere og busser. Vi håber, at beboerne medtænker at der skal kunne køres til og fra under hele regattaen, som slutter sent søndag eftermiddag – nogle bådtrailere kører først fra ”Carlsens Plæne” i løbet af mandagen – det samme gælder for toiletvognen.

Når regattaen kører
”Carlsens Plæne” er fyldt med bådtrailere, forskelligt udstyr samt forskellige stande – hertil kommer campingvogne og telte til overnatning. Sorø Sejlforening fungerer som regattakontor fra fre-dag eftermiddag til søndagens sidste løb. Det er også herfra at banedommerne og speaker går på vandet i motorbåde, som stilles til rådighed af forskellige klubber. Sorø Kultur- og Fritidscenter summer af liv både dag og nat under regattaen.

Tag hensyn – pas på anlægget til lands og til vands
Sorø Regattaen har sin helt særlige opbakning i lokalområdet – og Regattaen beder om, at der fra alle sider gives plads til regattaen og at der fra alle sider passes på og værnes om anlægget, så vi undgår skader.

Stilhed før storm