Af Niels Hilker, formand for DN Sorø

Niels Hilker
Niels Hilker

Der kan være risiko for infektioner på grund af badevandskvaliteten i Sorø Sø. Sådan lyder det i en af de kommentarer Danmarks Naturfredningsforening i Sorø har til Sorø Kommunes udkast til spildevandsplan.

DN Sorø peger bl.a. på, at der i Sorø By bør gennemføres en kloakseparering af spildevandet fra regnvandet, så man undgår, at de hyppigere ekstreme regnmængder giver overløb med spildevand til Sorø Sø.

DN Sorøs kommentar beskriver 11 konkrete områder, hvor der er behov for en bedre kommunal indsats. Derudover peger kommentaren på, at bør redegøres for ændringer i forhold til den nuværende spildevandsplan, og begrundes hvorfor visse målsætninger er ændret. Det er bekymrende, hvis ændringerne alene udspinger af økonomiske overvejelser.

Sorø Kommune bryster sig af, at det skal være en børnevenlig kommune i en ren og uspoleret natur, jf. kommunens vision. DN Sorø finder, at spildevandsplanen skal være med til at understøtte denne vision.

Hent DN Sorøs høringssvar