Dansk Revision i Slagelse – Sorø og Korsør fusionerer og får ny partner.

Det er med stor glæde at kunne meddele, at Dansk Revision Slagelse-Sorø og Dansk Revision Korsør er fusioneret til ét firma, samt at statsautoriseret revisor Kim Thomas Nielsen er indtrådt som partner i vores nye samlede selskab ”Dansk Revision Slagelse Godkendt Revisionsaktieselskab”.
Det nye selskabs ejerkreds består fremover af et partnerskab mellem syv registrerede revisorer og en statsautoriseret revisor.

Med vores 32 højt engagerede medarbejdere, er vi nu et af de største revisionsfirmaer i vores nærområde. Vores kontorer i Slagelse, Sorø og Korsør videreføres uændret, og vores kunders kontaktpersoner er ligeledes og naturligvis de samme.

Fusionen skal ses i lyset af at kravene til revisionsbranchen er stadig stigende. Ved at forene vores kræfter har vi fortsat mulighed for at imødekomme dette ved at trække på de nu samlede og flere kompetencer. Det betyder bl.a. en øget specialisering på endnu flere felter, samt at vi fortsat vil være et attraktivt revisionsselskab for nye unge talenter til glæde og fordel for vores kunder

Ny partner – et nyt, men velkendt ansigt: Det er med stor fornøjelse at vi også kan byde vores nye partner, statsautoriseret revisor Kim Thomas Nielsen, velkommen i vores firma. Kim er med sine mere end 20 års lokalkendskab, erfaring og viden en ressource stærk person vi fremover kan se glæde ved at have med i ejerkredsen, siger de 7 partnere samstemmende.

Vores fornemste opgave er fortsat at forstå, analysere og rådgive om bl.a. økonomi, skat og forretningsudvikling. Men vi ved også at det ikke kun handler om tørre tal. Her tænker vi på de menneskelige værdier og handlinger, der gemmer sig bag tallene. På den måde er vi med til at fremtidssikre og optimere de værdier, der er i vore kundevirksomheder.

Derfor udgiver vi også ved udgangen af hvert kvartal kundebladet ”DR Information”, som indeholder artikler om aktuelle emner som skat, ledelse, regnskab og revision. Som læser af nyhedsbrevet er vores kunder godt orienteret på relevante områder og kan også få glæde af gode råd og tips. Find det og meget mere på vores hjemmeside www.danskrevision.dk under punktet Nyheder.

Dansk Revision Slagelse er en del af det landsdækkende revisorsamarbejde Dansk Revision, som har kontorer i 28 byer og i alt beskæftiger ca. 500 medarbejdere. Det landsdækkende samarbejde giver adgang til anvendelse af meget effektive IT-systemer, regnskabsrapporter, som altid af helt up-to-date, uddannelse af medarbejdere og faglig sparring med specialister. På det globale plan samarbejder vi via Baker Tilly International.

Med venlig hilsen
Dansk Revision Slagelse-Sorø og Korsør
Godkendt Revisionsaktieselskab

Fra venstre Jesper Risom, Karsten Thunbo, Henrik Bo Jørgensen, Arne Lauersen, Jens Chr. Mikkelsen, Kim Thomas Nielsen, Christian Fuglsbjerg, og Karsten Kildegaard.
Fra venstre Jesper Risom, Karsten Thunbo, Henrik Bo Jørgensen, Arne Lauersen, Jens Chr. Mikkelsen, Kim Thomas Nielsen, Christian Fuglsbjerg, og Karsten Kildegaard.