En ny sorggruppe har set dagens lys i Dianalund, og det er blevet til en forening, der netop har fået navnet PUST – en forening for samtalegrupper.

Det har vist sig, at der er et behov for, at der bliver gjort en ekstra indsats for alle, som har mistet. Dette har udmøntet sig i etableringen af en voksen-sorggruppe, som har opstart den 19. februar.

Der er fortsat plads i gruppen, så du har også mulighed for at deltage. Samtalegruppen bliver ledet af Kirsten Jensen og Anne Post Møller, som begge har haft meldt sig som frivillige. Grupperne kommer til at mødes i Borgerhuset i Dianalund.

Alle er desuden inviteret med til den stiftende generalforsamling den 6. marts klokken 18-20 i
Borgerhuset i Dianalund. De, der bliver udnævnt til bestyrelsen, skal dog blive lidt længere,
så der kan konstitueres en formand, næstformand, kasserer mv.

Netværket bliver hele tiden større, og bedemand Annette Bøgh har meldt sig ind som
en personlig sparringspartner. Peter Bjørnstad og Bjørnstad’ design har desuden bidraget med logoet, folder og den kommende hjemmeside.

Foto: PUST – en forening for samtalegrupper