Af Helge Torm, formand for Sorø Bevaringsforening

Som gammelt uddannelsessted med rødder helt tilbage til middelalderen har Sorø en ganske særlig historie, som der bør hæges om, også når det gælder de fysiske vidnesbyrd.

Et sådant vigtigt led i Sorøs historie er eller rettere var institutionen Ankerhus, som var landets første husholdningsseminarium, grundlagt i 1902 af den navnkundige pionér: Magdalene Lauridsen. Efter de første byggerier i 1902 og 1904 fulgte flere byggefaser, som ikke stoppede førend i 1980’erne. Kombineret med de grønne omgivelser ud til Pedersborg sø blev stedet udviklet til et ganske særligt og meget smukt miljø. Udpegning som kulturmiljø vil derfor være helt relevant, om end det kommer i 11. time.

Ankerhus-området skulle gerne gå en sikker fremtid i møde, hvor nu ret nye undervisningsplaner er gået i vasken, og stedet derfor skal tjene nye funktioner. Imidlertid er det ikke den nye ejer, Innovaters hensigt at tilgodese de historiske, kulturhistoriske og naturmæssige værdier på området i rimeligt omfang, sådan som man kan erfare det af medierne.

Heldigvis er antallet af de bygninger, der skal bevares, i processen indtil nu hævet fra 3 til 5 (ud af i alt 16 bygninger). Alene den omstændighed, hvis tallet fastholdes, vil dog betyde et stort indgreb i den bygningskulturelle arv på stedet og give stedets status som kulturmiljø en slagside ved kun at bevare de ældste bygninger og rage resten ned.

Den ene af de to bygninger, der er kommet ind i varmen efterfølgende, er Gaarden fra 1907, men dog kun med forhuset ud til Slagelsevej. Det vil dog være misvisende for kulturhistorien, at ikke også tværlængen bagtil bevares, dog med udeladelser af moderne tilføjelser. Ligeledes bør den i det hele taget næstældste bygning, villaen fra 1904, opført ved siden af den første villa, registreres som bevaringsværdig og miljøskabende i sammenhængen med Magdalenes brønd og 1902-villaen.

Desuden må vi protestere imod den voldsomme udnyttelse af området til fordel for nye boliger i op til 4 etager og sågar et supermarked. En sådan udnyttelse vil i grunden ændre områdets karaktér ganske betragteligt, og et nyt supermarked dér vil kun forringe handelslivets vilkår i Sorø bymidte og gøre byen mere død, end godt er. Man bør kunne lære af sine tidligere fejltagelser i så henseende.

Det er trist, hvis Sorø Byråd ikke kan udvise større respekt for de herlighedsværdier, som kommunen – endnu – byder på.

Sluttelig vil vi også beklage de omfattende nedrivninger ud fra miljøhensyn. At det foreliggende projekt ”understøtter Vision 2022’s Tema 2: Levende byer og lokalsamfund – med natur, kultur og historie”, som det er anført i beslutningspunktet 170 for Økonomiudvalget den 16. november d.å., forekommer os at være en noget vidtløftig påstand, når fakta er, hvis planerne gennemføres, som de foreligger p.t., at der bliver mindre af både bygningskultur og landskabskultur på Ankerhus!

 

Foto: ABW