Nyt samarbejdsprojekt mellem Sorø Forsyning, Sorø Kommune og skolerne i kommunen giver skoleelever en vigtig rolle at spille i forhold til den løbende kontrol med vandkvaliteten i åer og vandløb. Det fortæller Sorø Kommune i en pressemeddelelse.

Fra venstre: Anders Johansen, Morten Holm Svensson, Per Brandt Hansen, Line Madsen
Fra venstre: Anders Johansen, Morten Holm Svensson, Per Brandt Hansen, Line Madsen. Fotograf: Signe Foersom

”Projekt VanDvid – Viden om Vand” er igangsat af Sorø Forsyning som et samarbejde med skoler og undervisningsinstitutioner i Sorø Kommune.

En del af dette samarbejde er, at skoleelever undersøger dyrelivet i vandløbene og indrapporterer deres undersøgelsesresultater på Sorø Forsynings hjemmeside www.soroeforsyning.dk . Her kan Sorø Forsyning – og alle andre interesserede – se data og for eksempel se, om vandet bliver renset godt nok på rensningsanlægget. Eleverne vil opleve, at deres målinger og analyser rent faktisk bliver brugt til noget – og Sorø Forsyning får mulighed for at kigge sig selv efter i kortene og følge vandkvaliteten endnu tættere, end man gør i dag.

Direktør i Sorø Forsyning, Anders Johansen, siger:

– Formålet med projektet er blandt andet at få skolebørnene ud i naturen og hjælpe os med at se, hvordan vandløbene har det. Resultaterne kommer til at ligge på et interaktivt kort, så borgerne kan kigge os efter i sømmene. Samtidig får eleverne en viden om, at det har betydning, hvad man hælder i toilettet, og hvorfor det er nødvendigt at skille regnvand fra spildevand, som man er i gang med mange steder.

Morten Holm Svensson er sciencekoordinator for Sorø Kommunes skoler. Han siger:

– Selve målemetoden har man brugt i skolen i masser af år. Ved at se på, hvilke smådyr der lever i vandet, kan man sige noget om, hvor rent vandet er. Det nye er, at elevernes resultater ikke ender i en rapport til deres lærer, men rent faktisk bliver brugt til noget af Sorø Forsyning. Det er voldsomt motiverende for eleverne at producere noget, som rent faktisk skal bruges. Flere skoler har allerede sagt, at de gerne vil være med.

Line Madsen, Per Brandt Hansen, Morten Holm Svensson, Anders Johansen. Fotograf: Signe Foersom
Line Madsen, Per Brandt Hansen, Morten Holm Svensson, Anders Johansen. Fotograf: Signe Foersom

Også Sorø Kommunes natur- og miljøafdeling er med i samarbejdet. Natur- og miljømedarbejder Line Madsen siger:

– Det er fedt at vi kan samarbejde på tværs af forvaltninger og organisationer. Det er dejligt, hvis vi kan bidrage til, at eleverne lærer noget ved at komme ud og udtage prøver i praksis, og at de kan bidrage med viden til vores arbejde. Hendes kollega Per Brandt Hansen supplerer:

– Eleverne kommer til at tage prøver før og efter renseanlæg over en længere periode. Det betyder man får muligheden for at se, om der er en tendens i vandkvaliteten. Naturstyrelsen er jo myndigheden, der officielt overvåger vores vandløb.

Projektet retter sig primært mod elever i 6.-9. klasse og især i forhold til fagene Natur/Teknik og biologi. Foruden de seks folkeskoler i Sorø Kommune er privatskolen og Sorø Akademi også med.

Anders Johansen regner med, at de første klasser er i gang ved vandløbene allerede i løbet af april og maj.

Han har dog en bøn til de lodsejere, som har vandløbene liggende på deres grund:

– Vi håber meget at lodsejerne vil vise velvilje over for projektet. Eleverne skal naturligvis kunne komme ned til åen for at lave undersøgelserne, så her er vi afhængige af, at lodsejerne giver os adgang.

De lodsejere, som ejer de områder, der er udpeget i projektet, vil blive kontaktet af Sorø Forsyning.