Sorø Kommune går sammen med Børns Vilkår om projekt ’Bedre Børneinddragelse’. Målet med projektet, der løber hen over de næste fire år, er at opnå mere viden om, hvordan danske kommuner kan inddrage børn bedre i sociale børnesager. Foruden Sorø deltager også Tårnby og Roskilde kommuner i projektet.

Direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl, er glad for at udvikle mere viden om børneinddragelse i samarbejde med de tre kommuner.borns vilkar

”Når børn bliver medspillere i sociale børnesager, gavner det ikke alene barnets oplevelse af at mestre eget liv. Det gavner også sagsbehandlingen fordi der er større chance for, at det bliver den rigtige løsning første gang,” siger Rasmus Kjeldahl.

Ideen til projektet er udsprunget af Børns Vilkårs erfaringer med bisidning af over 1.300 børn med en social børnesag i kommunen. Projektet bygger også på forskning og erfaringer fra de nordiske lande og at barnet er ekspert i eget liv.

”Hvis beslutninger er truffet hen over hovedet på barnet eller i modstrid med barnets egne ønsker, vil barnet i mange tilfælde modarbejde beslutningen. Omvendt oplever vi, at hvis barnet høres og dets meninger anerkendes, skabes der tillid og barnet er mere indstillet på at samarbejde,” siger Rasmus Kjeldahl.

”I Sorø Kommune har vi en ambition om at blive Danmarks bedste sted at bo for børn og familier. Set i det perspektiv er det vigtigt, at vi også gør en særlig indsats for at tage hånd om de familier, hvor livet ikke lige kører på skinner. Og her ser jeg det nye samarbejde med Børns Vilkår som en rigtig god mulighed for at blive endnu bedre til at operere i det meget vanskelige felt af børnesager, samtidig med at vi er med til at tilvejebringe en viden, som kan komme andre kommuner til gode – forhåbentlig til gavn for børn over hele landet,” siger borgmester Gert Jørgensen fra Sorø Kommune.

TrygFonden har finansieret projektet, der er målrettet børn samt socialrådgivere og ledere. Det forventes at omfatte 100-120 socialrådgivere og alle børn og unge med en børnesag i de tre kommuner. Projektet består af to hovedelementer: Et træningsforløb for socialrådgivere og ledelse med fokus på børneperspektivet i sagsbehandlingen samt fokus på, hvordan inddragelsen sker i sagsbehandlernes daglige arbejde med børn. Resultaterne og erfaringerne med bedre børneinddragelse skal i projektperioden spredes til andre kommuner, som på den måde får inspiration og metoder til selv at arbejde med at inddrage børn og unge i sagsbehandlingen.

Til foråret bliver der holdt børneworkshops i alle tre kommuner. Her vil børn og unge fortælle politikere, ledere og medarbejdere om deres erfaringer med at have en social børnesag.