Åbent brev til liberale vælgere i Sorø Kommune af Mogens Hansen, tidligere medlem af Venstre Sorøs bestyrelse og kommuneforening.

Det var med vemod, at undertegnede primo september fandt det nødvendigt at træde ud af Venstre Sorø’s bestyrelse og af Venstre Sorø’s kommuneforening.

Ved første bestyrelsesmøde, efter et flertal af byrådsgruppen havde besluttet, at man ikke længere kunne samarbejde med Birgitte Hansen, som det hed sig i den kortfattede meddelelse, der blev sendt til os i bestyrelsen, blev sagen selvsagt drøftet.

Byrådsgruppens beslutning betød, at Birgitte blev smidt ud af Venstre Sorø’s byrådsgruppe og af partiet Venstre med den konsekvens, at hun ikke kan opstille på Venstre’s kandidatliste ved KV17 her i november, selv om hun er valgt som den øverst placerede kvinde på Venstre Sorø ’s generalforsamling.

Det skal nævnes, at Birgitte ikke var inviteret, og at sagen derfor internt kun blev forelagt bestyrelsen af de personer, som havde meddelt, at de ikke kunne samarbejde med Birgitte.

Flere bestyrelsesmedlemmer havde gransket Venstre’s regler og var overraskede og forfærdede over, at dette kunne lade sig gøre; at blot et flertal af byrådsgruppen alene kunne gøre dette.

Der var timelange overvejelser over, hvem der egentlig burde være ekskluderet. Når det nu ikke var Birgitte, som havde opsagt samarbejdet, så måtte det jo være de øvrige, og så kunne det jo lige så godt være de øvrige, der havde meldt sig ud og burde ekskluderes.

Havde det været muligt at tage en afstemning om dette – og hvis alle familiemedlemmer, ansatte og øvrige, der er inhabile i bestyrelsen i dette spørgsmål, var blevet sat uden for døren – så kunne udfaldet godt være blevet, at Venstre Sorø havde fortsat frem til valget med 1-2 byrådsrepræsentanter, og at de øvrige var blevet ekskluderet.

Dette var desværre ikke en mulighed iht. Venstres overordnede regler, hvilket flere anså som et stort demokratisk problem for Venstre på landsplan.

Efter mødet har to bestyrelsesmedlemmer meldt sig ud, og siden generalforsamlingen er der nu 4 bestyrelsesmedlemmer og 3 kandidater, der har meldt sig ud, idet de ikke vil støtte Venstre lokalt under den nuværende ledelse.