Under forudsætning af at skole it-strategien vedtages af Byrådet i aften den 19. september, inviterer Sorø Kommune til pressemøde den 20. september.

Kom og hør om fremtidens skole i Sorø Kommune. Du kan møde både elever, lærere, skolebestyrelsesrepræsentanter og politikere.

iPads til alle elever og omfattende efteruddannelse til samtlige lærere og ledere. Det bliver de mest markante elementer i den ambitiøse skole it-strategi som byrådet i Sorø Kommune behandler den 19. september.

Pressemøde
Sorø Kommune inviterer til pressemøde om skole it-strategien. Mød et bredt panel af elever, lærere, skoleledere, skolebestyrelser og politikere fra Sorø Kommune og hør om deres forventninger til den nye strategi.

Paneldeltagere
Ivan Hansen, borgmester
Anne Madsen, formand for Børn og Ungeudvalget
n.n., elevrådsrepræsentant
Lars Madsen, skolebestyrelsesformand
Michala Witte, lærer
Søren Brockdorff, skoleleder
Per Timm Jensen, chef for Fagcenter Skole og Daginstitution
Flemming Baagø, styregruppeformand
Jesper Tejtsø, lærer i projektgruppen
Lone Nielsen, projektleder

Tid og sted
Torsdag den 20. september 2012 kl. 12:30-13:30
Borgerskolen, Alleen 8, 4180 Sorø, Multisalen