Kommune meddeler, at faldende børnetal koster dagplejere. 6 dagplejere ventes afskediget på grund af kapacitetstilpasning.

Der er for mange ledige pladser i dagplejen i Sorø KoSorø Kommune 4mmune. For at tilpasse antallet af pladser til antallet af børn afskediges 6 dagplejere i hele kommunen.

Sidste år måtte kommunen lukke to daginstitutioner for at tilpasse kapaciteten til det faktiske antal børn, og tilpasningen af dagplejen skal ses i samme lys. I en overgangsfase kan det betyde, at der vil være enkelte forældre, som ikke kan få opfyldt deres ønske om en dagplejeplads, men på lidt længere sigt vil der – i lighed med i dag – som udgangspunkt være frit valg mellem dagpleje og vuggestue.

Formand for Børn og Undervisningsudvalget, Rolf Clausen, siger:

– Det er altid trist, når man er nødt til at sige farvel til gode folk. Jeg vil gerne understrege, at dette ikke er et udtryk for et ønske om at nedprioritere dagplejen. Vi har en rigtig god dagpleje i Sorø Kommune, og det vil vi blive ved med at have, ligesom vi fortsat vil have fokus på at udvikle dagplejetilbuddet og sikre en høj kvalitet. De aktuelle tilpasninger handler ene og alene om, at børnetallet falder. Tidligere var tendensen stærkest i forhold til børn i børnehavealderen, men nu ser vi den også i forhold til de mindste børn, og det bliver vi nødt til at handle på.