I samarbejde med Sorø Kunstmuseum giver Folkeuniversitetet i København alle interesserede borgere i Sorø og omegn mulighed for at blive klogere på kunsthistorie.

I foråret er der rig mulighed for at fordybe sig i nogle af kunsthistoriens forskellige stilretninger og tendenser. To kurser starter på Sorø Kunstmuseum den 12. februar og fortsætter 10 torsdage frem.

Fra kl. 16.15-18 sætter underviser Pia Høy fokus på det postmoderne maleri. Maleriet som kunstform bliver gentagne gange i løbet af det 20. århundrede erklæret for dødt, men i 1980’erne genopstår det for fuld udblæsning i hænderne på en række såkaldt ’vilde malere’. I løbet af kursusgangene kommer Pia Høy omkring både danske og udenlandske kunstnere som Georg Baselitz, Sandro Chia, Claus Carstensen, Nina Sten-Knudsen og Mark Tansey. Derudover besøger gæstekunstner Dorte Dahlin kurset.

Fra kl. 18.15-20 overtager Sorø Kunstmuseums egen Christian Kortegaard Madsen underviserrollen. Han stiller skarpt på det forgængelige og det evige, som generelt spiller en stor rolle i kunstens historie. Kurset inddrager bl.a. det fotografiske medie og teorier omkring dets skildring af en virkelighed, der er borte, idet det fotograferede øjeblik altid er fortid.

Titlerne på de to kurser er ’Det postmoderne maleri: Genopstandelsen i 1980’erne’ og ’Kunstens skildringer af det evige og det forgængelige’.

Det koster hhv. 1095 kr. og 1007 kr. at deltage, og tilmelding foregår på www.fukbh.dk

art art2