Partzerre: Brian Mikkelsen, Steen Marborg og Søren Pape Poulsen, var synligt imponeret over portrætterne
Partzerre: Brian Mikkelsen, Steen Marborg og Søren Pape Poulsen, var synligt imponeret over portrætterne

Forud for debatten på Sorø Kunstmuseum fik Brian Mikkelsen lejlighed til at besøge det nyåbnede galleri, Partzerre, ved den lokale kunstner Steen Marborg – hvor et portræt af Brian Mikkelsen blev afsløret.

Steen er meget glad for den velkomst og interesse, der har været for det nyåbnede galleri. Steen har valgt at afprøve sin drøm som galleriejer, både af egen interesse, men også for at tilføre Sorø en yderligere kulturel dimension. Kulturen, kunsten og arkitekturen er en væsentlig del af selvforståelsen i Sorø by og kommune. Derfor var mødet på Partzerre den helt rigtige start på søndagens debatmøde på Sorø Kunstmuseum.

Der var lagt op til kulturel duel, styret af Henrik Bulskov, da den lokale Konservative kandidat Brian Mikkelsen og radikale Zenia Stampe mødtes. Rammer, der ikke kunne være bedre, set i lyset af dagens kulturtema. De 45 fremmødte gik ikke forgæves.

Brian Mikkelsen, der var kulturminister i 7 år, fik indledningsvis ros af Zenia Stampe for at have sat kultur på dagsorden i sin ministertid. De var begge enige om, at kultur i sin bredde er vigtig for den danske selvforståelse og dannelse og har fyldt for lidt i valgkampen ind til nu.

Brian Mikkelsen og Zenia Stampe
Brian Mikkelsen og Zenia Stampe

Lokal og tilgængelig kultur

Begge var meget imponeret over det prisvindende Sorø Kunstmuseum som en markant kulturinstitution udenfor hovedstaden. Charlotte Sabroe, direktør for Sorø Kunstmuseum, fortalte, at man gør meget ud af at være en del af det omgivende samfund. Det gælder også kulturformidling til institutioner og skoler. For at kunne være aktiv i sjællandsk kunstformidling er man afhængig af den kulturstøtte, som man har fået via kulturaftalen med kulturregion Midt og Vestsjælland.

I den forbindelse oplyste Bo Christensen (C), medlem af kultur og fritidsudvalget, at kulturministeriet under siddende radikale kulturminister, Marianne Jelved, har sat kulturaftalen, der udløb i 2014, på stand by. Det er dybt problematisk for både adgang og udbredelse af kulturen i hele landet.

Direktør Charlotte Sabroe spurgte om både Zenia Stampe og Brian Mikkelsen ville sikre, at de lokale kulturinstitutioner og kultur generelt i lokalmiljøet blev prioriteret. Brian Mikkelsen understregede, at hans helt klare tilgang til kultur er, at den ikke kun skal være tilgængelig i København; kvalitetskultur skal også være forankret lokalt.

”I kraft af min tidligere ministertid og min konservative selvforståelse er kulturen essentiel i dansk politik. Politik er mere end økonomi, det er også værdier. At man ikke altid kan blive enige om, hvad god kultur er, er én ting. Men man må sørge for, at der hele tiden er fokus på kulturen”.

Zenia var på trods af andre uenigheder enige i dette: “Det er meget vigtigt, at der findes og skabes lokale kulturelle tilbud af høj kvalitet. Den kulturelle tendens pt. går på, at de Københavnske kulturtilbud tager ud i landet med deres arrangementer. Det bør også være den anden vej rundt. Det er ikke i orden at samle alle de kulturelle tilbud i hovedstaden”.

Spørgelysten var i øvrigt stor, under den halvanden times lange debat, der også handlede om ytringsfrihed, erhvervspolitik og udlændingepolitik.