Mon daværende justitsminister Lene Espersen havde Ludvig Holberg Museet i tankerne, da hun i 2005 satte sit navn under en bekendtgørelse om ”karruseller, gynger, skydeborde, vandrutsjebaner, oppustelige forlystelsesapparater og lykkespil”? Ja, mener åbenbart Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Det oplyser Tersløsegaard i en pressemeddelelse.

Politihovedkvarteret i Næstved har fundet den gamle ”Bekendtgørelse af 17. juni 2005” frem og forlanger pludselig, at Tersløsegaard indretter sig derefter. Med rigtig brevpost modtog Holberg Museeet således i går (blot fem dage før sæsonåbningen!) en behørigt underskrevet ”tilladelse” til sæsonens foredrag, skuespil og koncerter – men rigtignok på betingelser, der på forhånd kriminaliserer Den Holbergske Stiftelse.

Allerede stykke 2 i bekendtgørelsens første paragraf er nemlig overtrådt! Der står, at det er forbudt at ”markedføre ved annoncering, på plakater og ved offentlig meddelelse” FØR politiet har meddelt sin tilladelse. Men måske læser politiet hverken aviser, nyhedsbreve eller begivenhedskalendre, så de har nok slet ikke opdaget den ulovlige markedsføring… Ellers må Tersløsegaard vel i henhold til bekendtgørelsens paragraf 24 imødese at blive ”straffet med bøde” for at have offentliggjort sit sæsonprogram.

Den famøse bekendtgørelse handler om ”offentlige forlystelser” og smigrende for Holberg er det bestemt, at politiet tolker hans værk og vel navnlig komedierne som forlystelser. Men den præcise og tydelige opremsning af, at det drejer sig om ”gynger og karruseller o.s.v.” forekommer meget klart møntet på omrejsende tivoli, byfester, dyrskuer og lignende, hvorimod museer og kulturinstitutioner næppe har været i Justitsministeriets tanker.

Politiet ringede op
Sagen begyndte i april med en opringning fra politiet i Næstved. De krævede kontrol med arrangementerne på Tersløsegaard – med henvisning til bekendtgørelsen, som museet aldrig før havde hørt om. Men fra Statens Retsinformation kunne teksten hentes. Ved læsningen forekom det hurtigt ubegribeligt, at det skulle have noget med museets drift at gøre. Helt absurd er for eksempel bestemmelsen om, at Tersløsegaard skal indhente grundejerens tilladelse til sine arrangementer. Det er jo os selv!

Ikke desto mindre fik politiet selvfølgelig tilsendt de krævede oplysninger. Samtidig prøvede Tersløsegaard at forklare, at Holberg Museet ikke anser sig for en ”offentlig forlystelse” og gjorde opmærksom på, at sæsonprogrammet for længst var offentliggjort. Så vi bad politiet om nærmere besked. Det nedlod de sig ikke til at svare på. I stedet dumpede en fortrykt tilladelsesformular ind i brevkassen. Med en advarende tilføjelse om, at politiet kan stoppe arrangementerne, hvis betingelserne ikke følges!