Hos vandværkerne i Munke Bjergby, Frederiksberg og Sorø er der fundet rester af stoffet DMS. Det er et et nedbrydningsprodukt fra pesticidet tolylfluanid, der blev trukket tilbage fra det danske marked i 2007.

Grænseværdien for DMS i drikkevand er meget lav, nemlig 0,1 mikrogram/liter. Den er sat ud fra, at man slet ikke vil have pesticider i drikkevandet. Den sundhedsmæssige drikkevandsgrænse har Miljøstyrelsen oplyst til 10 mikrogram/liter for børn og 60 mikrogram/liter for voksne.

Det er nyt, at vandværkerne skal måle indholdet af DMS. Målekravet blev indført den 1. juli i år. Sorø Kommune har foreløbig undersøgt drikkevandet på fire vandværker, og de tre nævnte steder blev spor af stoffet fundet. Alene på Dianalund Vandværk var vandet helt rent. Nu er kommunen ved at undersøge de øvrige otte lokale vandforsyninger for DMS i vandet. I løbet af september ventes det oplyst, om der er spor af pesticider hos disse otte vandværker.

DMS’ kemiske betegnelse er ”N-N-dimethylsulfamid”. Det var var godkendt i Danmark i perioden fra 1973 til 2007 som svampemiddel i en række frugter fra jordbær over tomat til frugttræer samt i prydplanter som sprøjtemiddel. Stoffet anvendes i dag fortsat som svampemiddel i træbeskyttelsesmidler.

Foto: ABW