Af Linda Nielsen, SF Sorø

Sorø kommunes udgifter til central administration har været stigende siden 2014. I 2019 brugte Sorø kommune 6.366 kr. pr. indbygger på central administration. Det er godt 1000 kr. mere end i 2014!

Er det ikke en hel almindelige tendens i kommunerne, kan man spørge. Svaret er NEJ.

I region Sjælland ligger Sorø kommune i top tre for højeste forbrug i 2019 og i top tre for største stigning siden 2014. Sorø kommune skiller sig altså ud på området. Nøgletallene er hentet fra Kommunernes Landsforening.

I SF stiller vi os kritiske overfor den udvikling. En udvikling der er tegn på centralisering af administration og ledelse, samt vækst i såkaldte centrale støttefunktioner.

Det er en udvikling, SF vil arbejde på at ændre, derfor har vi til budget 2022 stillet forslag om at vi flytter 4 mio. kr. fra central administration til grøn omstilling og til børnene. For børnene handler det om, at få flere voksne i SFO’erne, så børnenes trivsel styrkes. På det grønne område skal pengene bruges til handlinger, der sætter tempoet op på grøn omstilling og klimaindsatser – før det er for sent.

Desværre vant SF’s forslag ikke flertal i kommunalbestyrelsen. Men vi fortsætter kampen for, at det skal lykkes.

Foto: ABW