Den 2. december 2014 kl. 19.30 afholdes konstituerende generalforsamling i privatinstitutionen Pedersborg Børnehus. Sorø Kommune besluttede for nyligt grundet kommunens faldende børnetal at lukke denne institution, men meget tyder altså på, at den kommer til at leve videre i privat regi.

De stemmeberettigede er forældre med børn, der er opskrevet til Børnehuset. Man har en stemme pr. barn på ventelisten. Derfor lyder opfordringen fra initiativtagerne, at du straks opskriver dit barn til institutionen på www.pedersborgbornehus.dk for at få indflydelse. Dagsorden følger.

pedersborg