Sorø Kommune opfordrer borgere, virksomheder, skov- og landbruget til at passe på med afbrænding i tørken.

Vestsjællands Brandvæsen følger i øjeblikket tørkeforhold og udrykningsaktiviteter nøje for at vurdere, om det på et tidspunkt bliver nødvendigt at indføre et afbrændingsforbud.

Det er på nuværende tidspunkt ikke tilfældet, men man opfordrer dog borgere og virksomheder, herunder skov- og landbruget til, at udvise større forsigtighed ifm. afbrænding og brug af anden åben ild i det fri samt under høstarbejdet.

brandvæsenets hjemmeside er der gode råd og viden om, hvordan afbrænding, brug af grill osv. kan ske på sikker og betryggende vis. Der findes også gode råd om forebyggelse af markbrande til landbruget ifm. deres høstarbejde.

Foto: ABW