Medlemmer af foreningen Sorø Bådfart af 1997 indkaldes til generalforsamling den 21. april.

Til trods for diverse udfordringer i forbindelse med covid 19-situationen, blev 2021 et rimeligt godt år. Nu er Lille Claus igen blevet søsat, og det til en forhåbentlig forrygende sæson 2022, da alle begrænsninger og restriktioner i.f.m. covid 19 forhåbentligt fortsat vil være ophævet.

Driften vil igen blive optaget med sejlads for kørestolsbrugere dog kun fra/til Søgade.

Sorø Bådfart glæder sig til at byde dig velkommen ombord på Lille Claus på én af de ordinære afgange i 2022.

Du kan støtte foreningen Sorø Bådfart af 1997 yderligere ved at anbefale andre at tegne et medlemskab på foreningens adresse: Bykontoret, Storgade 7, 4180 Sorø. Du tilmelder dig generalforsamlingen pr. mail til bykontoret@soroe.dk  eller tlf. 5787 70 20.

Den afholdes torsdag, den 21. april 2022 kl.19 på Værkerne – rum 111 – Frederiksvej 27, 4180 Sorø.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Bestyrelsens fremlæggelse af revideret årsregnskab fra 2021
4. Bestyrelsens forslag til budget for 2022 og fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen

Generalforsamlingen forventes at vare til kl. 20.30. Foreningen byder på en øl/vand.