Sorø Kommune får en 23. plads i DI’s lokale erhvervsklimaundersøgelse. Det er et fald fra en 7. plads sidste år. Bedst klarer kommunen sig på overordnet erhvervsvenlighed (10. plads) og grøn udvikling (11. plads), mens digitale rammer (48. plads) og infrastruktur (49. plads) trækker ned.

Borgmester Gert Jørgensen siger:

”Jeg kan konstatere, at vi er gået lidt tilbage i undersøgelsen, måske blandt andet fordi vi har prioriteret hensynet til folkesundheden højt og haft en væsentlig lavere besøgsfrekvens hos virksomhederne gennem det seneste år. For mig er det afgørende, at Sorø Kommune fortsat befinder sig i den bedste tredjedel af landets kommuner set med erhvervslivets øjne. Jeg glæder mig over, at vi får en 10. plads i kategorien Overordnet erhvervsvenlighed og ikke mindst over, at næsten 80 procent af de adspurgte virksomheder ville anbefale andre at etablere sig i kommunen. Det fortæller mig, at vores virksomheder er glade for at være her – selvom der naturligvis altid er ting, vi kan gøre bedre.”

DI’s årlige undersøgelse af det lokale erhvervsklima i landets kommuner er i år slået sammen med Dansk Byggeris måling, hvilket betyder at håndværksvirksomheder udgør en større andel af de virksomheder, som har deltaget i undersøgelsen.

Herudover er der kommet en række nye spørgsmål til i undersøgelsen. Især spørgsmålene om brug af private leverandører inden for blandt andet sundhed, infrastruktur og byudvikling giver hug til Sorø Kommune.

Grøn udvikling har for første gang fået sin egen kategori i undersøgelsen, og her er der flotte placeringer til Sorø Kommune. Kommunen får en samlet 11. plads i kategorien, især takket være en høj genanvendelsesandel af affald og kommunens indsats for klimatilpasning.

”Jeg er meget glad for, at erhvervslivet i Sorø Kommune i dén har taget den grønne omstilling til sig. Det er et området som er højt prioriteret i vores dialog med virksomhederne, og der er ingen tvivl om, at de lokale virksomheder er med til at bevæge Danmark i den rigtige retning,” siger Gert Jørgensen.

Om undersøgelsen
Sorø Kommune får en 23. plads i DI’s lokale erhvervsklimaundersøgelse 2021 (I 2020 fik Sorø Kommune en 7. plads i DI’s undersøgelse og en 25. plads i Dansk Byggeris undersøgelse).
Se hele undersøgelsen her: Lokal Erhvervsvenlighed 2021 – DI (danskindustri.dk)

Sorø Kommunes bedste placering er i kategorien Overordnet erhvervsvenlighed (10. plads). Dårligste placering er i kategorien Infrastruktur og transport (49. plads).

I sidste uge udkom SMV Danmarks undersøgelse af kommunernes SMV-venlighed (små og mellemstore virksomheder). Her fik Sorø Kommune en 5. plads i kategorien Erhvervsfremme og en samlet 49. plads.

Foto: ABW