En ny analyse fra Sorø Ældrepleje dokumenterer, at rehabilitering gavner både borgerne og kommunekassen.

Charlotte Sørensen fra Sorø Ældrepleje siger:

– Vi kan se, at den rehabiliterende tilgang virker. Borgertilfredsheden er høj – hele 85 procent oplever, at den rehabiliterende træning giver dem højere livskvalitet. Samtidig kan vi se, at ca. 20 procent af borgerne bliver selvhjulpne, når de har været gennem et rehabiliteringsforløb, og at 50 procent bliver delvist selvhjulpne. Det betyder i praksis, at vi kan have en større ældrebefolkning uden at det koster kommunen flere penge.

Nogle år tilbage stod Sorø Ældrepleje over for en voksende ældrebefolkning med udsigten til en udgiftskurve, som bare ville vokse og vokse. Men den kurve er knækket, viser den ny analyse.

– Selvom andelen af ældre borgere stiger i kommunen, er udgiftskurven ikke fulgt med, siger Charlotte Sørensen. Hun understreger dog, at rehabiliteringen ikke alene kan æren for den knækkede kurve. En ændret holdning hos borgerne skal også ses som en del af forklaringen.

– Det er min oplevelse, at der er sket en ændring i holdningen til det at få hjælp fra hjemmeplejen. Flere ældre vil i dag hellere klare sig selv. Det oplever vi også i forhold til ældre, som udskrives fra hospitalerne. Hvor de tidligere nærmest pr. automatik blev visiteret til opfølgende hjemmepleje, så sker det ikke i samme omfang i dag. Jeg tager det som et udtryk for, at både hospitalerne og ikke mindst de ældre selv påtager sig et samfundsansvar ved at spørge sig selv, har jeg nu også reelt brug for denne her hjælp? siger hun.

 

Fakta
• Sorø Hjemmepleje har siden 2011 ydet rehabiliterende pleje under overskriften ”Aktiv hele livet.”
• Ca. 20 procent af hjemmeplejens brugere kommer i et rehabiliterende forløb. Den andel vil Sorø Hjemmepleje gerne øge.
• Ca. 20 procent af de ældre som deltager i et rehabiliterende forløb bliver selvhjulpne. Ca. 50 procent bliver delvist selvhjulpne.
• Sorø Ældrepleje har netop ansøgt Socialministeriets ældrepulje om 5,5 mio. kroner til blandt andet kompetenceudvikling, teknologi og etablering af et rehabiliteringscenter på Egecentret.