Slaglille Kirke
Slaglillevej 1
4173 Fjenneslev

Følg kirken på Facebook

Nyt look
Det var en fyldt kirke, der skærtorsdag 2016 kunne indvie Slaglille Kirkes ‘nye look’. “Altertavlen er flyttet ned i tårnrummet, knæfaldet har fået ben, krongesimsen på prædikestolen er ændret, så nu har Anders ingen polstring at hvile armene på”, oplyste kirkeværge Dorte Nørgaard, medlem af Slaglille-Fjenneslev menighedsråd. En gammel drøm var gået i opfyldelse med hjælp fra de resterende midler på arvekontoen og godkendelse fra Roskilde Stift og Nationalmuseet.

Fra middelalderen
Slaglille Kirke skriver sin historie tilbage til først i 1100-tallet bygget af i stormanden Trued Litle, der menes at have tilhørt Hvideslægten. Kirken blev overdraget til Sorø Kloster, der dog skilte sig af med den igen. I løbet af de næste 200 år var den ejet af forskellige, bl.a. biskoppen i Roskilde, og først i begyndelsen af 1400-tallet kom kirken igen til Sorø Kloster. Sorø Skole (senere Sorø Akademi) overtog kirken omkring år 1600, og I 1930 blev den selvejende og overgik derefter til Folkekirken.

Kirkens kendetegn
Slaglille Kirke udmærker sig ved sine skønne kalkmalerier, bl.a. kan man i apsis finde en Majestas Domini, dvs. den tronende Kristus siddende med livsbogen i hænderne.

På Triumfvæggen ses to kalkmalerier – til højre et billede af stifteren Trued Litle, der rækker en kirkemodel op til Gud. Prædikestol er fra ca. 1590, mens altertavlen, der forestiller den opstandne Kristus, er malet af Constantin Hansen i 1866.

Berømtheder på kirkegården
Kirkegården rummer berømtheder og dramatiske historier. Carl Christian Alberti er begravet her, og denne Alberti var kendt og elsket på Midtsjælland, idet han i Folketinget kæmpede for bondens og den lille mands sag. Hans begravelse i 1890 blev en af de største højtideligheder, der har fundet sted i Sorø – over 3000 personer deltog.

På hjørnet ud mod hovedvejen ligger et gravsted med en skulptur, der forestiller to fly. Her ligger fem polske krigsflyvere fra 2. verdenskrig begravet. De gjorde tjeneste i Royal Air Force, og den 17. september 1943 blev deres fly skudt ned af et tysk jagerfly. Flyet ramte Laurits Christensens hus i Slaglille, og en far, mor og to børn i en større søskendeflok dræbt. Denne familie ligger også begravet på kirkegården.

Af samme grund holder Slaglille Kirke hvert år økumenisk gudstjeneste, dvs. en gudstjeneste på tværs af forskellige kirkeretninger med deltagelse af den katolske kirke i Næstved, samt Polonia – dansk-polsk venskabsforening.

Kontakt Slaglille Kirke


sølvpartner