Kongsgaarden Vester Broby 
Strandvejen 11, Vester Broby
4180 Sorø
Tlf. 40 433 433
kgbroby@mail.dk

Kongsgården på Facebook 

“Det levende Gaardmuseum”
Kongsgaarden er åben for besøgende efter aftale. Den gamle firlængede gård modtager gerne selskaber, som har lyst til en rundvisning.

“Det er visionen at skabe og drive “Det levende Gaardmuseum” som et sted med aktiviteter og formidling, der sætter mennesket og livet på landet i centrum og dermed fortiden i et nutidigt perspektiv. Dertil hører, inddragelse af kulturlandskabet som en del af oplevelsen.” Således skriver Kongsgaarden selv om sit formål.

Udover permanente og skiftende udstillinger, arrangeres der i tråd med visionen foredrag og fester, koncerter, receptioner og hestevognskørsel.

Hvert år afholdes der bl.a. høstmarked og julemarked, hvor alle er velkomne. Det er meget velbesøgte arrangementer, hvor ikke mindst egnens børnefamilier får serveret sjove og lærerige oplevelser.

Den største gård i byen
Kongsgaarden er placeret ved sognevejen, der følger Susåen, i det fredede område der tiltrækker natur-elskere fra nær og fjern. På den store eng finder man Dybkæret, søen der opstod efter tørvegravning under anden verdenskrig. Her kan man på stille aftener høre frøer der kvækker i kor.

Som navnet antyder, var Kongsgaarden, der blev bygget i perioden 1818-1868, den største gård i byen. Der er præstegårdsformat over det velbevarede anlæg, som også udmærker sig ved den store brobelagte gårdsplads.

Charmerende tidsrejse
Gården har været igennem flere omfattende renoveringer, men længerne med stalde og andet inventar står næsten urørte tilbage og minder de besøgende om stemningen på deres bedsteforældres tid.

Det gamle munkestensgulv i nærheden gør, at Kongsgaarden kan skrive sin historie helt tilbage til Peder Sunesen, som efterfulgte Absalon som Biskop over Roskilde Stift 1161-1214. Historikere vurderer således, at Kongsgaarden må have været Vester Brobys hovedgård og havde tæt forbindelse til Sorø Kloster.

Her kan du læse meget mere om Kongsgaardens spændende historie.

Oplev møllernes storhedstid
Byggeriet er komplekst og vidner om landbrugets udvikling i takt med industrialiseringen. Således blev der i 1860′erne opført en vandmølle på den sydlige bakke, hvor en dæmning opsamlede det kildevand, der udspringer fra Broby marker. Herved opdæmmede man en møllesø med to skodder som kunne åbnes.

Møllerne havde netop deres storhedstid i 1800-tallet, og dengang var mølleren ofte sognets rigeste mand.

Kongsgaardens Venner
Der er etableret en Venneforening i tilknytning til “Lone & Ejler Kjær Larsens Fond” i Vester Broby. Her samles de frivillige, der varetager driften og aktiviteterne året rundt. De lokale ildsjæle kendetegnes ved en stor interesse i selve Kongsgaarden, men også i de aktiviteter der skaber liv på gården.

Er du interesseret i at give en hånd med, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen.

 

 


sølvpartner