Bromme Kirke
Maglesøvej 12
4190 Munke Bjergby

Følg Bromme Kirke på Facebook 

Kontakt kirken

Kampesten og munkesten
Bromme Kirke er bygget delvist i romansk tid af små kampesten, delvist i sengotisk tid af munkesten. Norddøren er stadig i brug men noget udvidet, mens syddøren er forsvundet. I nordmuren kan man se resterne af de oprindelige vinduer. Våbenhuset er opført i begyndelsen af 1500-tallet. Bygningen blev istandsat i 1948, hvor apsidens cirkulære vindue blev genåbnet. Under istandsættelsen blev kalkmalerier fra omkring 1325 afdækket på skibets nordmur.

Kirken danner ikke sjældent rum om koncerter i forbindelse med gudstjenester. Eksempelvis kunne man Hellig Tre Kongers aften høre Ensemble Corvinus under ledelse af Torben Bech Schnedler. Efter koncerterne byder menighedsrådet på en forfriskning. Læs mere her om kirkens aktiviteter.

Samarbejde med Pedersborg Kirke
Bromme kirke er en af 37 kirker, der fordelt på 34 sogne, tilsammen udgør Ringsted-Sorø provsti, som er en del af Roskilde Stift. Bromme kirke ligger i Bromme Sogn og har eget fungerende menighedsråd, der samarbejder med menighedsrådet for Pedersborg Kirke.

Bromme Kirke driver sammen med Pedersborg Kirke Café InTro i Sorø bymidte. Det er en folkekirkelig café og et værested, som tilbyder økologisk mad, sy- og stikkeaktiviteter mm. Der kan aftales samtaler med en præst og andre fagpersoner. Caféen drives af frivillige og støttes af menighedsrådet, kommunen, fonde og private donorer.

Rummelig kirke
Den danske folkekirke er præget af både Grundtvig og indre mission, og hviler på et protestantisk grundlag, hvor rummeligheden er karakteristisk. Det blev i 1849 kollideret via Grundloven, at kristendommen er den officielle og statsstøttede religion i Danmark. Den danske folkekirke er delvis drevet af staten, men med stor frihed for den enkelte præst og menighed i forhold til hvordan der prædikes, så længe udgangspunktet er at finde i biblen.

Kirkerne er ledet af de lokale menighedsråd, der varetager kirkens økonomi og administrative ansættelsesforhold samt planlægger og udfører arbejde i forhold til arrangementer i og omkring kirken. Menighedsrådene består af kirkens præst samt 5-15 frivillige fra sognet, der vælges for en periode på to eller fire år. Det er kendetegnende for den danske folkekirke, at den ikke opfattes som statens kirke, men som folkets kirke.


sølvpartner