Bjernede Kirke
Bjernede Kirkevej 1
4180 Sorø
Tlf. 22 97 10 44 (tirsdag – fredag)

Følg kirken på Facebook

Eneste rundkirke på Sjælland
Bjernede Kirke er en landets få rundkirker og den eneste tilbageværende på Sjælland. Ligesom de øvrige kirker på egnen har den forbindelse til Hvideslægten, idet kirken er opført ca. 1170 af Sune Ebbesen, en af de rigeste og betydeligste stormænd i den mægtige slægt.

Rundkirken er påbegyndt opført af granitsten, men fra godt syv meters højde er man gået over til at anvende det dengang nye byggemateriale munkesten. Kirken har to etager, men der hersker tvivl om ovensalens anvendelse. Den består af et stort lyst rum, hvortil der er adgang ad en smal vindeltrappe i den godt 1,5 m tykke ydermur nær kirkedøren.

“Graver man i jorden bag kirkegården og det hyggelige stråtækte graverhus, støder man på rester af den oprindelige Bjernedegård, så kirken var altså både gårdkirke og landsbykirke,” berettes det på kirkens hjemmeside.

Stærke oplevelser
“Kirken er et af de få hellige steder, vi har tilbage, og er som sådan også et ganske unikt rum. Følelsen af ærefrygt og beundring melder sig, når man står over for det, der i det religiøse sprog kaldes ”det numinøse””, skriver kulturforsker Kasper Støvring om bl.a. Bjernede Kirke.

Rummet, arkitekturen og historien er en oplevelse i sig selv, men kirkerummet i Bjernede fyldes så sandelig også med oplevelser året rundt. Ikke sjældent efterfølges gudstjenester af fællesspisning i Ringerhuset.

Sædvanen tro afholdes allehelgens gudstjeneste, hvor navnene på de kære, som er gået bort i det forgangne år, blive nævnt. Før gudstjenesten er der mulighed for at tænde et lys for den eller de kære, som vi tænker på.

Stemningsfuldt og højtideligt
Musik spiller en hovedrolle i Bjernede Kirke, hvor der flere gange årligt er koncerter med Hvidekoret. I 2016 kunne man opleve koret fortolke U2s hits som ”In the Name of Love”, ”Sunday, Bloody Sunday” og ”Beautiful Day”.

Aftensangsgudstjenesterne er en lejlighed til at synge danske sange og salmer. Blandt de komponister, der er blevet hædret af Hvidekoret, Bent Fabricius-Bjerre, kendt for melodier til salmerne ”Tænk at livet koster livet”, ”Forårsglæden” og ”Duerne flyver”. Igen viste koret, at det magter mange genrer

Kontakt kirken 


sølvpartner