B. S. Ingemann-Selskabet, der har hjemsted i Sorø, står for et offentligt arrangement søndag den 18. sept. 2022 kl. 14 på Sorø Kunstmuseum, Storgade 9.

Her kan man stifte bekendtskab med Ingemanns ”Morgenpsalmer til Brug for Eleverne i Sorøe Academies Skole” fra 1822, altså for 200 år siden.

Disse salmer, der ikke må forveksles med Ingemanns ”Morgensange” fra 1836, skrev Ingemann som nyudnævnt lektor ved Akademiet på direktionens opfordring. Ingemann skrev en salme til hver ugedag.

Man kan høre om morgensalmernes tilblivelse og udgivelse i et foredrag af selskabets formand Peter Balslev-Clausen, men mødedeltagerne skal naturligvis også synge nogle af dem som fællessang, ledsaget af Bente Harbo på flyglet.

Efter en kaffepause afholdes den årlige generalforsamling.

Alle er velkomne formedelst 75 kr. Tilmelding kræves og rettes til sekretæren Helge Torm på helge.torm@mail.tele.dk eller på tlf. 2993 1891.

Den yngre Ingemann i et kobberstik af Andreas Flint fra ca. 1820, kort før udnævnelse af Ingemann til lektor i Sorø. Kilde: SMK