Af Niels Hilker, formand for DN Sorø.

Det er glædeligt for naturarbejdet i Sorø Kommune, at økonomiudvalget onsdag besluttede ikke at fjerne bevillingen til en naturvejleder. Så er 2016 reddet.

Vi må derefter håbe, at Byrådet, til august når budgettet for 2017 skal forhandles, fortsat erkender, hvor vigtig naturvejledningen er, og hvor meget funktionen understøtter Sorø Kommunes VIP strategi om at bruge
og passe på naturen i bestræbelserne på at blive en attraktiv bosætningskommune.

Med naturvejledningen får børn og unge viden om natur og bæredygtig, og bliver bevidste om deres egen rolle i forhold til natur og miljø.