På baggrund af den alvorlige ulykke i Stenlillehallen den 1. december 2015 iværksætter Sorø Kommune nu en række tiltag for at øge sikkerheden i kommunens haller.

Ved en alvorlig ulykke i går i Stenlillehallen blev en 14-årig dreng alvorligt kvæstet, da han fik et mobilt håndboldmål over sig. Drengen er fortsat indlagt på Rigshospitalet.

Arbejdstilsynet aflagde umiddelbart efter ulykken besøg i Stenlillehallen, og tilsynet konkluderer i sin besøgsrapport, at ”Arbejdstilsynet har ikke konstateret forhold, der giver anledning til at foretage sig yderligere.”

Med fokus på sikkerheden i alle kommunens haller har Sorø Kommune imidlertid besluttet, at der med virkning fra dags dato iværksættes en ændret procedure i forhold til brugen og opbevaringen af mobile håndboldmål.

  • I hverdagene vil målene fremover stå monteret med det dertil indrettede sikkerhedsudstyr. Sorø Kommunes teknisk servicemedarbejdere vil på hverdage inden skoledagens begyndelse kontrollere målenes sikkerhedsudstyr i samtlige af kommunens haller.
  • Hvis lærere eller andre i løbet af skoledagen konstaterer problemer med målene, kontaktes teknisk service straks.
  • Uden for skoletiden vil målene ligeledes stå monteret. Hvis brugerne af hallerne har behov for at fjerne målene, er brugerne (foreningerne, klubber mv.) selv ansvarlige for fjernelse, opbevaring og genopsætning inkl. montering efter endt brug. Foreninger/klubber orienteres om dette d.d.
  • Sorø Kommune vil sideløbende undersøge mulighederne for en løsning, hvor målene fremover kan være mobile, og hvor sikkerheden har højeste prioritet.