Jens Jørgen Hansen blev nyt bestyrelsesmedlem, mens Tine Buch og Kirsten Skovgaard Mathorne blev nye suppleanter efter Årsmødet i Danmarks Naturfredningsforening i Sorø. På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Niels Hilker genvalgt som formand, mens Rolf Lehrmann fortsætter som næstformand. DN Sorø har 845 medlemmer, hvoraf de 45 er aktive fordelt på 11 arbejdsgrupper.

Bestyrelsen lagde i sin beretning bl.a. vægt på at deltage konstruktivt i den lokale dialog om, hvor vi lægger snittet i det man kunne kalde det grønne paradoks. Det kan være svært at tilgodese både hensynet til klimaet og hensynet til naturbeskyttelsen f.eks. ved placering af solcelleparker. Vedvarende energianlæg kan præge dele af vores landskaber, men må på ingen måde forstærke biodiversitetskrisen.

Formanden og de nye i bestyrelsen i DN Sorø: Niels Hilker (formand), Kirsten Skovgaard Mathorne (suppleant), Tine Buch (suppleant), Jens Jørgen Hansen (bestyrelsesmedlem). Foto: Rolf Lehrmann