Sorø Kommune inviterer til nytårskur på Sorø Akademi den 12. januar kl. 18.00-20.30. Nytårskuren er en lejlighed til at møde andre erhvervsdrivende i kommunen samt de mange kommunalt ansatte, der er beskæftiget med at servicere erhvervslivet.

Program

  • Velkomst ved Mads Birk Kristoffersen, Formand for Sorø Kommunes Erhvervsudviklingsråd
  • Nytårshilsen ved Borgmester Gert Jørgensen
  • Danish Care Technology ved Jens Jørgen Eriksen

Formanden for Erhvervsudviklingsrådet vil redegøre for rådets arbejde siden sidste nytårskur. Sidste år havde rådet fået udviklet et logo bestående af 4 grå ringe og 1 grøn prik, og det bliver således meget interessant at se, hvad rådet har præsteret i år. I pressematerialet fra Sorø Erhverv løftes sløret for bestræbelserne: Der er i år udviklet en “erhvervsudviklingsstrategi for Sorø kommune, version 1.1”.

Det er et år side, at Gert Jørgensen satte sig i borgmesterstolen for Sorø Kommune, og ved nytårskuren 2015 vil han fortælle lidt om planerne for at forbedre erhvervsklimaet i kommunen.

Traditionen tro får en lokal virksomhed mulighed for at profilere sig selv. I år er valget faldet på Danish Care Technology, der udvikler certificeret udstyr til behandling og alarmering ved sygdom og sygdomsanfald.

Hele arrangementet bliver krydret med en stående buffet samt musikalsk underholdning.

Af hensyn til traktementet skal tilmelding ske til nytaarskur@soroe.dk senest den 8. januar kl. 12.00 med angivelse af virksomhed og navn på deltagende personer.

Download invitation til nytårskur 2015