Mandag den 1. juni åbner Sorø Kommunes nye dagtilbud for demente i Lynge. Dagtilbuddet får til huse i Lynge Plejeboliger og kommer til at bestå af seks dagpladser og to ekstra døgnaflastningspladser.

Det har længe været et stærkt borgerønske at få et dagtilbud til demente, og formand for Social og Sundhedsudvalget Lars Schmidt glæder sig over, at det nu bliver en realitet:

– Det kræver rigtig meget af de pårørende at leve sammen med en dement døgnets 24 timer. Med dagtilbuddet og aflastningspladserne får de pårørende mulighed for at blive aflastet i større eller mindre omfang, så de har mulighed for at samle energi til den fortsatte pasning af den demente, siger han.

Borgere med demens kan desuden have svært ved at deltage i de grupper og aktiviteter, der findes på kommunens øvrige dagcentre. Nu får de et tilbud, som er målrettet deres særlige behov.

Formålet med det nye tilbud er således dobbelt: Dels at give et behovssvarende tilbud til borgere med demens, og dels at sikre aflastningsmulighed for de pårørende.

Befolkningsudviklingen gør, at der kommer flere og flere yngre demente, og her vil dagtilbuddet og aflastningspladserne hjælpe med til, at den pårørende ægtefælle stadig kan passe sit arbejde.

Dagtilbud og aflastningspladser får til huse i Lynge Plejeboliger, som er et plejeboligtilbud for demente. Det giver en god synergi i forhold til de nye brugere, fordi personalet kender de dementes behov.