Som en af de første kiropraktorklinikker i Danmark er Kiropraktor.com – Sorø blevet godkendt efter standarderne i Den Danske Kvalitetsmodel. Modellen skal være med til at sikre kvaliteten i de offentligt finansierede sundhedsydelser.

Det var med stor entusiasme, at Lærke Stylsvig Madsen og Carsten Nøddeskou modtog godkendelsen. ”Det er et stort skridt for os – det er et vigtigt kvalitetsstempel”, siger Lærke Stylsvig Madsen.

Kiropraktor.com 6Den Danske Kvalitetsmodel kommer med tiden til at dække hele det danske sundhedsvæsen. På nuværende tidspunkt er sygehuse, privathospitaler, praktiserende læger og apoteker med i modellen. I de kommende år udrulles den til at omfatte alle øvrige praksisområder – herunder kiropraktorer.

Formålet med Den Danske Kvalitetsmodel er, at:
– Fremme den faglige, organisatoriske og patient oplevede kvalitet i kiropraktorklinikker
– Fremme patientsikkerheden
– Måle kvaliteten og sikre, at den forbedres, hvor den findes utilstrækkelig
– Fremme samarbejdet på tværs af det danske sundhedsvæsen
– Synliggøre kvaliteten i sundhedsvæsenet

Kiropraktor.com 3”Vores godkendelse er et kæmpe skulderklap”, siger Carsten Nøddeskou og forsætter: ”Vi synes vi har leveret et godt produkt, men arbejdet med godkendelsen har yderligere skærpet vores service på en række områder. Vi mener i høj grad, at det vil være til gavn for vores patienter”. Baggrunden for at udarbejde modellen, er at sikre patienternes sikkerhed – fra den første kontakt med behandlingstilbuddet, til de er færdigbehandlet.

Som patient hos Kiropraktor.com – Sorø, vil patienterne kun opleve få synlige tegn på godkendelsen. ”Det meste er sket i ’maskinrummet’ hos os”, siger Lærke Stylsvig Madsen og fortsætter: ”Mange af initiativerne vil man som patient kun opleve, hvis der fx opstår akut sygdom eller andre hændelser, der ikke er en del af dagligdagen – vi har lagt planer for nærmest alt i forbindelse med godkendelsen!”

Blandt de mere synlige tiltag i klinikken, er individuelt særligt vaskede underlag på behandlingslejerne hos alle 11 behandlere. Det er en konsekvens af, at der i de seneste år har været stort fokus på smitte fra resistente bakterier, som fx MRSA, der bl.a. findes på huden.

Klinikken fejrer godkendelsen med chokolade til patienterne torsdag d. 19. maj, hvor diplomet også bliver hængt op.

Kiropraktor.com 11 Kiropraktor.com 1