Med omfattende aktiviteter inden for patientstøtte, forebyggelse og oplysning gennem bl.a. lokale kræftrådgivninger og frivilligt arbejde er Kræftens Bekæmpelses regionale afdeling en af de store og vigtige aktører på sundhedsområdet i Region Sjælland. University College Sjælland (UCSJ) med afdeling i Sorø er Region Sjællands professionshøjskole og står for uddannelse og praksisnær forskning med stor betydning for den samlede indsats i forhold til sundhedsfremme, behandling og rehabilitering bl.a. på kræftområdet.

Der er derfor mange gode grunde til, at de to parter nu har valgt at styrke deres samarbejde gennem indgåelse af en samarbejdsaftale. Aftalen har til formål at udvikle fælles aktiviteter, der på sigt kan give bedre støtte til patienter og pårørende. Det kan eksempelvis ske gennem fælles projekter om forskning og udvikling af de nuværende tilgange i Kræftens Bekæmpelses aktiviteter i tilknytning til kræftrådgivningerne i regionen. Og det kan ske ved at lade viden og erfaringer fra Kræftens Bekæmpelses regionale arbejde indgå i uddannelserne på UCSJ gennem bl.a. studenterprojekter. Aftalen er bredt formuleret, og parterne vil nu sammen prioritere de konkrete indsatsområder, der skal sættes fokus på i første omgang.

Sygeplejerskestuderende
Sygeplejerskestuderende
For UCSJ er samarbejdet helt oplagt, idet UCSJ står for uddannelsen af sundheds- og velfærdsprofessionelle som sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter og professionsbachelorer i sundhed og ernæring. Faggrupper med centrale funktioner i forhold til behandling, rehabiliterende indsats og forebyggende arbejde på kræftområdet. Samtidigt udfører UCSJ praksisnært forsknings- og udviklingsarbejde, der skal medvirke til at styrke den fagprofessionelle indsats med fokus på bl.a. kræftområdet. Og her er udvikling af samspillet mellem sundhedsvæsenet og civilsamfundet – foreninger, frivillige, pårørende og ikke mindst de kræftramte selv en vigtig opmærksomhed.

Rektor på University College Sjælland Camilla Wang glæder sig over samarbejdet, som hun ser som en mulighed for at bygge bedre bro mellem udfordringerne i regionen og de tilbud, som leveres af UCSJ:

– Vores studerende har stor interesse i at udvikle deres kompetencer i forhold til en af vores værste folkesygdomme, og jeg forestiller mig, at de i deres praktik, bachelorprojekter og generelle opgaveløsning kan indgå som deltagere i den forskning og udvikling, der skal ske i forbindelse med samarbejdet, siger Camilla Wang. Hun venter, at UCSJ kommer til at lære meget af Kræftens Bekæmpelse, som har mange års erfaring med patientstøttende og forebyggende arbejde i regionen. Hun ser det også som en stor styrke, at Kræftens Bekæmpelse på landsplan besidder en omfattende base af viden, som UCSJ gennem samarbejdet kan få del i og bidrage til gennem sin egen forskning.

I Kræftens Bekæmpelse Region Sjælland ser man samarbejdet som en oplagt mulighed for at gøre en endnu bedre indsats. Områdechef Anders A. Gundlach siger:

– For os er det jo fantastisk, at vi får en mulighed for at understøtte forskningen og udviklingen i det arbejde, vi udfører i den regionale rådgivningspraksis og dermed få stillet skarpt på specifikke problematikker, som vi oplever i regionen. Samtidig er muligheden for at samarbejde med den institution, der uddanner en lang række af fremtidens professionelle, selvfølgelig interessant for os. Vi skal huske på, at hver tredje dansker rammes af kræft og at der hvert år er 35.000 nye kræfttilfælde. Det er meget store tal. Vores mål med samarbejdsaftalen med UCSJ er primært, at bidrage til at regionens kræftramte får et bedre liv med kræft. Både under og efter endt behandling. Vi har samtidig tillid til, at aftalen kan medvirke til at gøre regionens professionelle endnu dygtigere, siger Anders A. Gundlach. Helt konkret forestiller han sig, at aktiviteterne i foreningens rådgivningscentre og træningscentre, hvor frivillige og fastansatte hver eneste dag gør en stor indsats til fordel for de kræftramte og deres pårørende, kan blive yderligere styrket gennem aftalen.