Sorø Børnebibliotek har sendt sit nye program på gaden. Forsiden er prydet af en tegning af Simon Skouboe, der har tegnet sig selv (formoder vi) med en rød ballon i sin have med gynge i æbletræet, fodbold på græsplænen, røde roser og strålende sol.

Der er masser aktiviteter i Sorø for små og større børn her i efteråret og til vinter. En række spændende teaterforestillinger på børnebiblioteket og i Sognegården. Naturvidenskabsfestival med bl.a. robotværksted. Musikalsk Legestue for de helt små. DM i højtlæsning for 6. klasser og Quiz for 7. klasser. Mord på Biblioteket med Sorø Politi. Festligholdelse af Kyndelmisse. Sanseudstilling.

Alle disse sjove og lærerige arrangementer er gratis, dog opkræves 20 kr. pr. person i depositum til teaterforestillingerne. Det sker for at undgå folk, der reserverer plads, men ikke dukker op.