Et nyt partnerskab mellem Sorø Boligselskab og Sorø Kommune har til formål at sikre et varieret og tidssvarende udbud af almene boliger. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

soroeEt fælles ønske om at have flere varer på hylderne, når det gælder almene boliger, får nu Sorø Boligselskab og Sorø Kommune til at indgå et partnerskab om boligudvikling. Partnerskabsaftalen ventes at medføre, at der opføres 60-65 nye boliger i Sorø-området.

Målet er at tiltrække nye borgere til kommunen og at kunne tilbyde nuværende borgere nye og attraktive boliger tilpasset forskellige borgergruppers behov.

Blandt de konkrete tiltag i partnerskabsaftalen er opførelse af et antal almene familieboliger på Klokkergården og opførelse af et antal almene familieboliger på en anden placering i Sorø. Begge tiltag skal være virkeliggjort inden udgangen af 2018.

Borgmester Gert Jørgensen siger:

– Et attraktivt og varieret boligudbud er essentielt, når vi ønsker at tiltrække flere borgere. Sorø Kommune skal være et attraktivt valg, både for dem, som ønsker at købe eller bygge selv, og for familier og andre, som ønsker at bo alment. Med partnerskabsaftalen giver vi boligudbuddet et markant løft og skaber muligheder for en god bolig med en god beliggenhed for rigtig mange borgere.

Gert Hansen, formand for Sorø Boligselskab, siger:

– Fra Sorø Boligselskabs side er vi glade for, at vi med partnerskabet kan være med til at udvikle lokalområdet og sikre attraktive og tidssvarende boliger til en bred pallette af borgere. Partnerskabsaftalen sikrer både en volumen og en kvalitet i de nye boliger, og jeg ser frem til at kunne tilbyde både nuværende og kommende beboere endnu flere muligheder for at bo godt i en almen bolig.

Om partnerskabsaftalen
Som et led i partnerskabsaftalen får Sorø Kommune udvidet sin anvisningsret på et antal boliger, der svarer til antallet af en del af nyopførte familieboliger. Det imødekommer kommunens behov for at råde over flere billige, almene boliger.

Sorø Boligselskab har i dag ca. 1000 aktivt boligsøgende på venteliste. Med partnerskabsaftalens konkrete initiativer får selskabet udvidet sit udbud af boliger.

Partnerskabsaftalen omfatter i udgangspunktet boligudviklingen i den sydlige del af kommunen, men forventes at kunne udvikles og gentages i andre dele af kommunen med inddragelse af andre aktører.