Grundet nye regler skal kommunen opkræve gebyr for jordflytninger og øvrigt erhvervsaffald.

Nye regler medfører at kommunen skal fastsætte og opkræve gebyr hos virksomheder, der anmelder jordflytning, samt ved konkrete anvisninger af øvrigt erhvervsaffald.

Gebyret dækker kommunens omkostninger i forbindelse med anmeldelse og dokumentation ved flytning af jord, som er erhvervsaffald, og ved konkrete anvisninger af øvrigt erhvervsaffald, som ikke allerede af anvist i kommunens regulativ for erhvervsaffald. Gebyret afspejler tidsforbruget ved sagsbehandlingen.

Sorø Kommunes kommunalbestyrelse har på deres møde d. 18. maj 2022 godkendt taksterne.

Gebyret træder i kraft pr. 1. juni 2022. Gebyret opkræves, når kommunen har godkendt anmeldelsen af jordflytningen.

Læs mere på soroe.dk

 

Foto: ABW