Foreningen Dianalund Borgerhus har afholdt ordinær generalforsamling og har efterfølgende konstitueret sig.

Formand blev genvalg af Bent Frederiksen, kasserer var genvalg af Merete Sommer og sekretær blev genvalg af Jørgen Mogensen.

Borgerhuset er inde i en rolig gænge, hvilket generalforsamlingen også afspejlede.

Foreningen har fået lavet Vestterrassen og fået lavet atriumgården foruden en plads til affaldscontainere. Vi er inde i overvejelser over hvordan den østlige del af huset kan moderniseres, og har en løbende dialog om vedligeholdelse af dette efterhånden aldrende hus.

Foto: ABW