Et kæmpestort fælles forsyningsselskab kan blive fremtiden i Sorø, Roskilde, Lejre, Holbæk og andre omkringliggende kommuner.

Sorø, Roskilde, Lejre og Holbæk kommuner går nu i gang med at undersøge, hvilke fordele et nyt fælles forsyningsselskab vil kunne give. Målet er fælles høje krav til kvalitet, miljø og forsyningssikkerhed samt diverse stordriftsfordele og erhvervsfremmende initiativer. I de fire kommuner skal det nu politisk besluttes at iværksætte en egentlig forundersøgelse.

Hvis der er politisk opbakning, vil kommunerne bruge omkring et halvt år på at analysere, hvilke positive gevinster en eventuel fusion vil kunne give. Politikerne i de fire kommuner tager således i første omgang kun stilling til selve forundersøgelsen.

Viser det sig at være en fordel med en fælles forsyning, vil det blive aktuelt at tage politisk stilling til en egentlig fusion, som potentielt set også vil kunne omfatte flere andre kommuner.

Gennemføres en forundersøgelse vil denne skulle gennemgå alle forsyningsvirksomhedernes opgaver. Disse håndterer både affald, vand, spildevand og varme, og det skal afklares om samtlige opgaveområder med fordel kan lægges sammen – med fokus på:
• Kvaliteten i opgaveløsningen, herunder hensynet til miljøet
• Øget forsyningssikkerhed
• Stordriftsfordele i både drift og organisering
• Mulighed for at understøtte erhvervsudvikling via indkøb og samarbejde

Hvis processen i sidste ende munder ud i et stort fælles forsyningsselskab, bliver dette selskab et samarbejde mellem i første omgang Sorø, Roskilde, Lejre og Holbæk og andre interesserede kommuner i Region Sjælland. Bag disse planer ligger et ønske om at sikre, at driften i kommunerne er så effektiv som overhovedet muligt, og et ønske om at styrke det lokale erhvervsliv. Med eksempelvis fælles krav til leverandører, fælles udvikling af bedre tekniske løsninger og fælles administration af en række opgaver, vil det strategiske samarbejde kunne understøtte de stigende krav fra staten til kommunerne om bedre drift for færre midler og være med til at fremtidssikre de løsninger, som vælges.

Sorø Kommune er først lige kommet med i projektet som er født ud af et strategisk erhvervssamarbejde mellem Roskilde, Lejre og Holbæk kommuner.

”Det lyder som et spændende projekt, og jeg er glad for at vi nu i byrådet får mulighed for at studere det nærmere og tage stilling til, om det er noget, vi ønsker at gå videre med,” siger borgmester Ivan Hansen.

vandhane