Gennem den løbende dialog kommunen har med erhvervslivet i Sorø Kommune, bliver der ofte spurgt til hvordan Sorø Erhverv kan være med til at forbedre kendskabet til den øvrige del af erhvervslivet i kommunen. En drøftelse der har resulteret i, at rådet nu udgiver et lokalt erhvervsmagasin.

Sorø Erhvervsmagasin skal udkomme to gange årligt og trykkes i 2500 eksemplarer. Det bliver distribueret til samtlige kendte virksomheder i kommunen. Ligeså bliver det sendt til beslutningstagere på Christiansborg og i brancheorganisationerne, såvel som det kommer med på messer m.v., hvor der er mulighed for at komme i kontakt med andre virksomheder eller potentielle kunder for erhvervslivet i kommunen.

Vil du annoncere i magasinet, finder du et overblik her:

20140811 Annonceformater og priser

20140813 til annoncørerne

erhvervsmagasin