Vestsjællands Brandvæsen er på vej til at blive en realitet. KL og Regeringen har tidligere indgået en aftale om at de kommunale beredskaber skal sammenlægges. Seks kommuner i Vestsjælland lægges sammen pr. 1. januar 2016 – under forudsætning af endelig politisk godkendelse.

Beredskabssamarbejdet i Vestsjælland består af følgende kommuner:
• Holbæk
• Kalundborg
• Lejre
• Odsherred
• Slagelse
• Sorø

Byrådene og kommunalbestyrelserne i de seks kommuner skal på deres respektive møder i juni endeligt godkende etableringen af Brand og Redning Vestsjælland.

Vestsjællands Brandvæsen bliver, efter godkendelserne, en realitet fra 1. januar 2016. Allerede nu er stillingen som beredskabsdirektør for det nye samlede beredskab opslået til besættelse pr. 1. august 2015.

Et beredskab tæt på borgerne
Formålet med sammenlægningen af beredskaberne er at etablere et effektivt og robust beredskab til fordel for borgere og virksomheder.

De store fordele ved samordningen er

  • at der ikke længere kigges på kommunegrænserne – nærmeste udrykning kan køre til uheldsstedet.
  • at det nye beredskab kan se mere helhedsorienteret på det samlede materiel. Dvs. at specialmateriel kan udnyttes mere effektivt.
  • at det bliver lettere at have mandskab “stand by”, hvis der er behov for yderligere mandskab i forbindelse med en hændelse.

Det nye og det effektive i det nye beredskab er at Brand og Redning Vestsjælland råder over alt materiel i hele dækningsområdet.

Brand og Redning Vestsjællands opgaver

Beredskabet har overordnet set 2 hovedopgaver:

  • det operative beredskab – udrykningsstyrken, der rykker ud til brande, oversvømmelser og andre vejrfænomener, trafikulykker (fastklemte, oprydning m.v.) osv.
  • myndighedsopgaver, som også kaldes forebyggelsesopgaver (brandtilsyn, godkendelser m.v.)

Derudover har beredskabet en række sideopgaver:

  • en lang række mindre opgaver, som er meget forskellige fra kommune til kommune
  • vedligehold af kommunal bilpark, vægter-opgaver osv.