Farmers Market i Sorø indkalder til generalforsamling på Kongskilde Friluftsgård, Skælskørvej 34, 4180 Sorø.

Det sker tirsdag den 10. marts 2015 kl. 20.

Programmet vil være som følger:

1) Valg af dirigent og referent
2) Aflæggelse af beretning
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab
4) Behandling af indkomne forslag
5) Forelæggelse af budget og aktivitetsplan for indeværende år
6) Fastsættelse af kontingent
7) VALG:
a) Bestyrelsesmedlemmer
b) Suppleanter hhv. 1 forbrugermedlem og 1 stadeholdermedlem
c) Revisor
d) Revisorsuppleant
8) Eventuelt

Indkomne forslag skal være os i hænde på mail (farmersmarketsoroe@hotmail.co.uk) senest den 1. marts 2015.

Du har kun stemmeret, hvis du er medlem af foreningen, men har du gode forslag til fremtidens Farmers Market i Sorø, så kom endelig med dem

Bestyrelsen byder på kaffe og kage.

farmers market