Nyhedsmagasinet Danske Kommuner har i sit seneste nr. – 10. marts 2016 – sat begrebet nysprog (eller ”newspeak”) på forsiden. En satiretegner kommenterer ordet omprioriteringsbidrag som en finere betegnelse for udgift. Der er i disse ”omprioriterings-tider” almindelig enighed om, at kommunerne får stadig sværere ved at få enderne til at mødes, men ikke om hvorfor, og hvorledes besparelserne skal ”spinnes”.

Det nye nummer fra Danske Kommuner
Det nye nr. fra Danske Kommuner om newsspeak

Nysprog er forfatteren George Orwells begreb for sproglig forklædning, hvor negative udtryk bliver erstattet af positive ord og associationer, et begreb som Dit Sorø på opfordring behandlede i en artikel inden årsskiftet.

I artiklen lovede vi at forsøge at få politikere og embedsfolk i Sorø Kommune til at forholde sig til begrebet, helt konkret i forbindelse med, at en række serviceforringelser på ældre- og handicapområdet blev lanceret som ”Ny service”. Lige før jul kom der så en såkaldt værdighedspakke, hvor kommunen får 5 mio. retur, så nogle af de omtalte besparelser bliver sat på hold. Men det ændrer ikke på, at Sorø Kommune, ifølge bl.a. Hjerneskadeforeningen, har tendens til at ”forklæde” forringelser.

Kritik rammer uden for skiven
Men at påstå at Sorø Kommune bruger nysprog, er skudt langt over målet. I hvert fald hvis man spørger dem der tror de bestemmer – byrådsmedlemmer i blå blok. Ingen borgerlige politikere ønsker at udtrykke kritik af den kommunale kommunikation. Tværtimod skriver Bo Christensen (C ): ”Egentlig oplever jeg at borgerne godt er klar over hvad ny service handler om, også fordi det har været ledsaget af en lang forhistorie, med klar tale om sparebehov.”

I rød blok er man mere tilbøjelig til at tage debatten, om kommunen bør ”kalde en spade for en spade”.

Grethe Kistrup Møller (Enhedslisten):
-Der er ikke noget nyt i at politikere prøver at pakke upopulære beslutninger ind i vat. Der er næppe en af os der kan sige sig helt fri for det, og det tror jeg Sorøborgerne udmærket er klar over.

Preben Lund (Socialdemokratiet):
-En ny indpakning gør ikke en nedskæring til en ny service. Det opleves selvfølgelig som en forringelse.

Pia Hvid (Radikale):
-Det ville være så befriende at kunne kalde en spade for en spade, og i de fleste tilfælde ved vælgerne jo godt, hvad det handler om uanset, hvad man vælger at kalde tingene. Det, tror jeg, er måske også medvirkende til den voksende politikerlede eller mere eller mindre mistillid til de folkevalgte, der breder sig i disse år, og jeg kunne godt tænke mig at vide, om vi ikke i virkeligheden har så godt en oplyst befolkning, at de både foretrækker og ville belønne klar tale. Udenomssnak kan hurtigt komme til at virke, som om man taler ned til borgerne, og det har ingen vist gavn af.

Sorø Kommune
På vej til Sorø Kommune

Hvem skaber nysproget?
Dit Sorø spurgte politikerne, om de har noget bud på, hvor nysproget kommer fra: Er det politikernes eller embedsværkets opfindelse?

Linda Nielsen (Socialistisk Folkeparti):
-Jeg tror både det kommer fra forvaltningen og politikerne. Det er særligt borgmesteren, men også udvalgsformændene der har indflydelse på om en formulering overlever hele vejen igennem til dagsordenen. Og hvis man ikke kan lide ordene, så kan man som borgmester og politiker lade være med at gentage dem.

Rikke Bach Nielsen (Socialdemokratiet):
-Det er en blanding. At pakke ind i vat er vist blevet en accepteret måde at føre folk bag lyset, så man kan få indført, hvad som helst. Jeg hader den slags fordækthed.

Preben Lund (Socialdemokratiet):
-Mon ikke det er på direktionsgangen, der har været en lille studiekreds, omkring den nye indpakning af ydelserne. Jeg har i hvert fald ikke deltaget.

Organisationsdiagram_500x334
Organisationsdiagram

Kaffe på kommunaldirektørens kontor
På direktionsgangen møder Dit Sorø (den 28. januar 2016) kommunaldirektør Søren Kjær og kommunikationsmedarbejder Signe Foersom, der har inviteret på kaffe. De vil begge gerne stå på mål for betegnelsen ”ny service” og give os indsigt i tankegangen bag.

Søren Kjær:
-Jeg anerkender at der er nogen der opfatte det som en skæv betegnelse, fordi man forbinder nyt med noget positivt. Er det rimeligt at folk på den måde føler sig lidt snydt? I sidste ende må den enkelte selv tage stilling til det. Det der er vigtigt for mig, er at kommunikere på en måde, hvor jeg dels holder fast i, at den dag vi har gennemført en 4% besparelse, så har vi stadig 96% tilbage, hvor vi leverer en lang række tilbud i en stor drift af velfærd. Vi er jo stadig ude på marginalen, så jeg har en interesse i at holde fast i at sige, at der stadig er en stor velfærdsmaskine i Sorø Kommune.

-Kan vi så selvom vi har færre penge, få mere ud af dem? Kan vi levere indenfor det landspolitiske mål, der hedder ”mere for mindre”, som er en relativ heftig udfordring. Man skal have de samme mennesker til at løbe lidt stærkere, eller man skal tænke smartere og bringe ny teknologi i anvendelse. Man skal i hvert fald gøre sig umage for at lykkes med at levere mere for mindre. Men ikke desto mindre er det den opgave vi har, fordi den er stillet landspolitisk, og så kan man være enig i de prioriteringer der er fortaget der eller ej. Men det der bliver Sorø til del, det er at skulle betjene vores borgere indenfor en ramme, som er påvirket af hvor mange penge, de lader os bruge landspolitisk. Så når vi så arbejder indenfor ”mere for mindre”, må vi jo gøre det på en ny måde, og så bruger vi så en overskrift som hedder Ny service.

-Det der i sidste ende bliver til politik, er jo på baggrund af forslag fra mine folk og fra mig. Så ligesom en ansvarshavende redaktør, så tager jeg ansvaret for begrebet Ny service.

-Der er ikke stukket noget under stolen i vores pressemeddelelse om ny service. Borgmesteren siger, vi kan ikke blive ved med at levere den samme service, som vi hele tiden har gjort, og på nogle områder vil man opleve at servicen bliver reduceret eller forringet. Det er en meget klar kommunikation om, at det ikke er nogle dans på roser.

Kommunikationsmedarbejder Signe Foersom:
-Hvis vi havde kaldt det ny og bedre service i Sorø, så kan jeg forstå kritikken, men det har vi ikke, for det er ikke ny og bedre service, der er på vej. Det er en ny service, forstået på den måde, at det er anderledes, end det der var før.

-Jeg går bestemt ind for åbenhed, og at vi fortæller så åbent og ærligt om de ting, der er i gang. Jeg oplever ikke, at når man siger ny, at man så på nogen måder lover ny lig med bedre. Ny er for mig en forandring i forhold til noget der var før, og det er med den forståelse af ordet ny, at jeg glad og gerne bruger det i mine pressemeddelelser som en betegnelse for, at der er nogle ting der er anderledes.

Kaffe med kommunaldirektøren
Kaffe med kommunaldirektøren

Omprioritering eller nedprioritering?
Tilbage til Kommunernes Landsforenings aktuelle satire om nysprog. Det nye kontroversielle ord er ”omprioriteringsbidrag” og den kendsgerning, at kommunen hvert år skal afleveres én procent af sin serviceramme til regeringen. Det har fået flere kommuner til at protestere, og formanden for Kommunernes Landsforening Martin Damm (Venstre) har senest omdøbt ordet til ”nedprioriteringsbidrag”.

I Sorø Kommune vil man gerne arbejde konstruktivt med besparelser – i fuld åbenhed.

Kommunaldirektør Søren Kjær:
-Vi kommer til at arbejde med vores velfærdsservice; noget vil falde væk, noget vil blive ringere og noget vil blive bedre, i den forstand at man teknologisk kan noget andet og på anden vis bliver klogere. Nogle af de ting som vi meget gerne vil have til at lykkes er jo bl.a. at se på tværs af de forskellige centre bl.a. ved at gøre de familier, der har mange ”forretninger” med kommunen, til genstand for en samlet indsats. Så er der mulighed for at spare, uden at det bliver en forringelse, fordi der var et overlap eller de måske i værste fald stred mod hinanden. Vi leder derfor med lys og lygte sammen med de andre kommuner efter at kunne arbejde videre med færre penge og så få mest muligt ud af dem. Vi har et budget, og så må vi tilrettelægge de aktiviteter som vi kan gennemføre efter det budget. For hvis vi går i røde tal, så har vi nogle andre problemer.

-Vi har ikke noget at skjule, fordi der er jo ikke noget at gøre ved det. Så kan man diskutere, hvad det skal hedde, men at opgaven er der, det er en kendsgerning. Og det at vi alle sammen gerne vil bidrage for at gøre det rigtige, det er også en kendsgerning. Så er det en smagssag; de ældre kan have et synspunkt, de handicappede et andet og dem der varetager de unges interesser et tredje synspunkt. Det er det vi har politikerne til; at foretage afvejninger.

Dit Sorø siger tak til alle, der gad medvirke i artiklen og gøre os klogere på hvordan demokratiet fungerer lige her hos os.

/SDL